Terug naar alle eventsBeurs8 - 10 Apr09:30

fit for the future

Zorg & ICT 2025

Ontmoet onze Zorgverslimmers

Op 8, 9 en 10 april staan wij op de vakbeurs Zorg & ICT. Zorg & ICT is het grootste health tech evenement van Nederland én de jaarlijkse ontmoetingsplek waar professionals samen werken aan toekomstbestendige zorg.

Datum: 8, 9 en 10 april 2025

Tijd: 09:30 – 16:30 uur

Locatie: Jaarbeurs Utrecht

Wij vertellen je graag meer over onze slimme oplossingen voor de zorg. Zien wij je in de Jaarbeurs?

Klantverhaal15 mei 2024

Karmenta ontsluit met API’s formulieren in Medicore

Van ‘betekenisloze’ pdf’s naar data waar je direct wat mee kunt

Blended care, de combinatie van fysieke zorg in de spreekkamer en online zorg via een patiëntenportaal, is al jaren een gebruikelijke combinatie in de GGZ. Maar het biedt ook interessante mogelijkheden voor artsen en patiënten in de medisch specialistische klinieken. Karmenta, een specialistische kliniek voor gynaecologie en urologie, laat zich daarom graag inspireren door de GGZ. “Maar we willen wel dat alle informatie die patiënten via e-health en formulieren aanleveren direct in het EPD terechtkomt.” Deze ontsluiting gebeurt via het API-platform van Medicore.

Vijf jaar geleden richtten gynaecoloog en seksuoloog Liesanne Bouwma en voormalig ICT-er Gerard Verheij Karmenta op. Deze kliniek biedt zorg met aandacht. “Wij zetten de patiënt écht centraal, in alles wat we doen. Je ziet bijvoorbeeld altijd je eigen arts en we kijken op een integrale manier naar jouw klachten”, zegt Gerard. Daar hoort een EPD bij dat deze manier van werken ondersteunt. Als directeur bedrijfsvoering valt de inrichting van het EPD onder de verantwoordelijkheden van Gerard.

De keus viel destijds op Medicore vanwege de functionaliteit op het gebied van declareren. “Daar had ik geen verstand van, dus dat wilde ik zo makkelijk mogelijk en snel inregelen. Er mag niets tussen wal en schip vallen”, zegt Gerard.

Maar hij is geen man die dan tevreden achterover leunt. “Als ICT-er realiseerde ik me natuurlijk vanaf het begin: alles wat we digitaal kunnen doen, moeten we ook digitaal inregelen met slimme ICT-oplossingen. We moeten voorkomen dat we informatie met de hand overtypen. Want dergelijke inefficiënte processen belemmeren uiteindelijk de doorgroeimogelijkheden van onze kliniek en staan goede zorg in de weg.”

Inspiratie uit GGZ

Gerard laat zich graag inspireren door andere zorgorganisaties. Natuurlijk door andere klinieken die medisch-specialistische zorg bieden, maar ook daarbuiten. “Medicore heeft veel opdrachtgevers in de GGZ geholpen met hun ICT-uitdagingen. Dat is een sector waar wij veel van kunnen leren. Temeer omdat wij veel klachten behandelen die naast een somatische ook een psychische kant hebben, denk bijvoorbeeld aan overgangsklachten  of erectiestoornissen. De behandeling bestaat bij dergelijke klachten vaak uit een combinatie van een ingreep, medicijnen en regelmatig ook lifestyleadviezen. Daar kan blended care natuurlijk prima in ondersteunen.”

We hebben door het gebruik van API’s al zoveel tijdwinst geboekt

Blended care

Toen Karmenta startte, stond deze uitdaging nog niet goed op de radar, geeft Gerard eerlijk toe. “We wisten wel wat we wilden, maar nog niet hoe we dat naar een ICT-oplossing moesten vertalen. Onze visie is dat we patiënten een Karmenta-belevenis willen aanbieden, waarbij vertrouwen en gevoel heel belangrijk zijn. Het gaat immers om gynaecologische en urologische zorg. Dat betekent dat patiënten zich thuis moeten voelen in de blended care die wij aanbieden. Hoe we dat zouden moeten vertalen in ICT-oplossingen wisten we toen nog niet.”

Security by design

Wel had hij er bij de selectie van de websitetooling al rekening mee gehouden dat er op termijn formulieren op de site moesten komen, die vervolgens via een API-koppeling beschikbaar moesten worden gemaakt in het EPD. “De meeste zorgorganisaties zijn heel huiverig voor formulieren op de website. Ze zijn bang voor de veiligheid. En ja, als je geen ‘security by design’ toepast, dan loop je ook securityrisico’s. De website-omgeving moest daarom aan allerlei informatiebeveiligingseisen voldoen. Uit ervaring wist Gerard: als je in alle onderdelen van de keten security meeneemt in je ontwerp en keuzes, dan is een webtool uitstekend geschikt voor veilige interactie.

API-platform

Maar hoe krijg je informatie uit zo’n webomgeving in het EPD? Gerard ervaarde het Medicore EPD in eerste instantie als een gesloten ICT-omgeving. Gaandeweg leerde hij Medicore beter kennen en bleek de ICT-leverancier juist open te staan voor partnering met zorgaanbieders. Gerard: “Na de corona-jaren was er naast alle online en telefonische contacten ook weer ruimte voor face-to-face contact. Tenzinger organiseerde in 2023 voor het eerst weer het Zorgverslimmers festival. Dat was ongeveer in dezelfde periode dat onze website klaar was voor een volgende stap, namelijk meer interactie met onze patiënten.”

Op het Zorgverslimmers festival ging één van de sessies over het API-platform dat Medicore aan het ontwikkelen was. Gerard is enthousiast over deze strategische keuze, want een EPD draait natuurlijk nooit alleen in een zorginstelling, maar altijd in samenhang met allerlei andere ICT-systemen. Een API-architectuur maakt het mogelijk dat software op een gestandaardiseerde manier data kan uitwisselen met andere applicaties. “Ik wil alles wat de patiënt betreft zoveel mogelijk in één omgeving hebben: het EPD. Dan ontstaat er namelijk geen nieuwe inbox voor de arts. We willen dat de informatie direct toegankelijk is en niet via een omweg”, zegt hij.

Ik wil alles wat over de patiënt gaat zoveel mogelijk in één omgeving hebben: het EPD

API-koppeling

Gerard had zelf een goed idee hoe hij deze wens technisch zou moeten realiseren – namelijk via een API-koppeling tussen de blended care-omgeving op de website en Medicore. De eerste stap was testen of Karmenta via de API’s de data die patiënten invoeren op de website rechtstreeks in Medicore zou kunnen laten stromen. In eerste instantie was het voldoende om deze data als pdf-documenten aan een patiëntdossier te hangen, maar uiteindelijk wil Gerard dat de informatie als gestructureerde data automatisch in de juiste velden in Medicore terechtkomt. “Want dan kun je er veel meer mee dan wanneer de data in formulieren blijft zitten.”

Bovendien wilde hij de formulieren en e-health-modules zelf ontwikkelen. “Want op het gebied van gynaecologie en urologie is er nog niets op dit gebied. Ik heb als voormalig ICT-er zelf de vaardigheden om het te bouwen. Dat geeft ons veel flexibiliteit en bovendien zijn we daarmee ook goedkoper uit. Doordat we de blended care als modules toevoegen op onze eigen website, is de look en feel herkenbaar voor onze patiënten. Het geeft ons alle vrijheid om de beleving van de patiënt in te richten zoals wij dat willen. Want alles moet aansluiten bij het vertrouwde gevoel dat we willen creëren.”

Persoonlijke omgeving

Gerard ontwikkelde een patiëntenportaal dat toegankelijk is via de website van Karmenta. De formulieren staan achter een log-in. Patiënten krijgen vanuit Medicore een mail met een code, waarmee ze zich op de website kunnen registreren. Als ze zich vervolgens aanmelden op de website, ‘weet’ de website al welk EPD-dossier bij deze gebruiker hoort. Patiënten komen dan in een persoonlijke e-health omgeving waar ze van alles vinden: informatie over hun specifieke medische klachten; formulieren voor herhaalrecepten;  vragenlijsten, bijvoorbeeld voor de preoperatieve screening; en natuurlijk de blended care modules.

Gerard: “In het verleden hadden we ook wel formulieren op de website staan. Daaruit kwamen pdf-documenten, die door onze poli-assistenten met de hand werden toegevoegd aan het patiëntdossier. Dat leverde uiteindelijk een heleboel losse documenten op die je weliswaar aan een patiënt kunt koppelen, maar waar je verder niets mee kunt. Neem een formulier voor de preoperatieve screening. Dat wordt door de anesthesist bekeken, maar als die niets bijzonders ziet, dan gebeurt er daarna nooit meer iets met die data. Die pdf hangt dan passief aan een patiëntenfile zonder ooit nog ingezien te worden. Ik wilde juist dat alle informatie die patiënten aan ons verstrekken op zo’n manier in Medicore terechtkomt dat we er later ook nog wat mee kunnen.”

Stap voor stap

In het najaar van 2023 ging het eerste formulier live: het preoperatieve screeningformulier. Gerard: “Voorheen kreeg de anesthesist een paar dagen voor de OK-dag een stapel formulieren, nu wordt alle informatie keurig in het EPD gezet. Als een vraag niet is ingevuld, krijgt de OK-assistent een seintje dat er informatie ontbreekt. De hele workflow is gewoon veel efficiënter.”

Toen dat goed werkte, is ook meteen de toestemmingsverklaring eraan toegevoegd. “Patiënten kunnen met hun vinger (op een smartphone of tablet) of muis hun handtekening zetten. Als dat is gebeurd, komt het formulier automatisch bij het juiste patiëntrecord in Medicore terecht”, vertelt Gerard. En dat is belangrijk, want de IGJ controleert heel zorgvuldig op de compleetheid van de patiëntendossiers.

Online vragenlijsten

Waar de OK-patiënten een relatief kleine groep betreft, is de groep patiënten met overgangsklachten juist een grote. “We hadden inmiddels voldoende vertrouwen dat het allemaal goed werkte, dus we durfden het aan om aan de slag te gaan met vragenlijsten voor deze patiëntgroep”, zegt Gerard. Het betreft in eerste instantie een vragenlijst die vrouwen voorafgaand aan hun consult invullen. “Maar je kunt het later uitbreiden met allerlei functionaliteit, zoals bijvoorbeeld scorelijsten of controleformulieren.” Ook hier hanteert Karmenta de stap voor stap-aanpak.

Het laatste formulier in deze eerste ‘ronde’ is dat voor herhaalrecepten. Gerard: “Dit is een module die door heel veel patiënten wordt gebruikt. We willen een omgeving creëren die het automatisch signaleert als patiënten te vroeg of juist te laat een herhaalrecept aanvragen. Dan kunnen wij het gesprek met die patiënt aangaan over het belang van therapietrouw.”

Meer tijd voor zorg

Gerard filosofeert door over wat Karmenta straks allemaal met de extra informatie in het EPD kan doen. Ook daarbij laat hij zich graag inspireren door de GGZ. “Je ziet dat in die wereld veel aandacht is voor tekstanalyse. Dat zou voor ons interessant kunnen voor klachten waar naast een somatische ook een psychische component aan zit”, zegt Gerard. Dat is een richting waar Tenzinger ook veel toekomst in ziet.

Daarnaast kan patroonherkenning interessant zijn, met name bij patiënten waar het lastig is om een goede diagnose te stellen. “Dan kun je als arts op zoek gaan naar andere patiënten met veel overeenkomsten om te zien welke diagnose bij hen is gesteld en welke behandeling succesvol was.”

Tegelijkertijd weet hij ook dat in het vakgebied van Karmenta de mogelijkheden van analytics anders zullen werken dan in de GGZ. “Bij de meeste patiënten kunnen we direct in het eerste consult een diagnose stellen en is ook direct duidelijk welke behandeling daar het best bij past.” Hij ziet de komende jaren nog meer dan genoeg uitdagingen voor het verder ontwikkelen van slimme ICT-oplossingen die de zorg kunnen verbeteren. Daarbij zal het EPD als centrale informatiebron fungeren. Hij lacht: “Tenzinger heeft het over ‘tijd teruggeven aan de zorg’. Daar zijn wij echt mee bezig! We hebben door het gebruik van API’s al zoveel tijdwinst geboekt. Tijd die we nu kunnen besteden aan onze patiënten in plaats van aan allerlei administratieve handelingen.”

Ook interessant

Klantverhaal30 mei 2023

Mindler verandert GGZ met online blended therapie

Mindler wil graag dat de applicaties die ze gebruiken integreren. Mayke Rijpert, controller bij Mindler, vertelt hoe dit werkt met het Tenzinger Platform.
Lees meer +
Whitepaper14 jun 2023

Een heldere API strategie maakt verzamelen, verbinden en verslimmen mogelijk

Elektronische gegevensuitwisseling wordt steeds meer een randvoorwaarde voor het bieden van goede zorg. Daarin spelen API's een grote rol. In dit whitepaper lees je meer over het inzetten van API's.
Lees meer +
Whitepaper30 apr 2019

Factsheet Interoperabiliteit: van API’s tot ZIB’s

In deze factsheet Interoperabiliteit lees je hoe Tenzinger werkt aan standaardisering binnen een een complex zorg-ICT landschap.
Lees meer +
Terug naar alle eventsWebinar19 Mar10:00

Webinar

Kansen met zorgdomotica

Kansen met zorgdomotica

Door het koppelen van verschillende informatiebronnen kan het zorgproces worden verbeterd. We onderzoeken welke rol de data uit domotica kan spelen voor een slimme inzet van zorg. Welke voordelen levert dit op voor de inzet van personeel, of op het gebied van patiënttevredenheid? Welke rol kan AI hierin spelen? In dit webinar neemt Rick Smits je mee in de bevindingen voor een optimaal zorgproces. Meld je hier aan en laat je inspireren!

Bekijk profielBekijk profiel

Meld je aan voor het event

Vul je gegevens in.

Terug naar alle eventsWebinar17 Apr14:00

Webinar

Maak kennis met UP!

UP is het nieuwe paar ogen en oren in Medicore; een virtuele collega die zorgverleners vertelt waar ze aandacht aan moeten geven. UP visualiseert inzichten uit de enorme hoeveelheden ingevoerde data, overzichtelijk en direct bruikbaar. Zorgverleners hoeven zo niet meer eindeloos te zoeken in verslagen of te klikken van module naar module. In het webinar op 17 april duiken we van 14:00 tot 15:00 dieper in de wereld van UP, waarbij we de volgende onderwerpen behandelen:

 • Praktische toepassingen: leer hoe UP ingezet kan worden, en zorgprofessionals meer tijd geeft voor zorg.
 • Live demo: bekijk een live demonstratie van UP in actie.
 • Interactieve Q&A: stel je vragen en krijg direct antwoord van onze experts.

Zie hoe UP dagelijkse werkzaamheden van zorgverleners naar een hoger niveau tilt en Medicore slimmer maakt dan ooit.

Meld je aan!
Terug naar alle eventsWebinar19 Mar10:00

Webinar

Optimaliseer het potentieel van data binnen regionale samenwerking in de zorg

Ontdek de kansen die data biedt bij regionale samenwerkingen in de zorg

In de webinar gaan wij dieper in op het belang van optimalisatie van data binnen regionale samenwerkingen in de zorg en de trends die deze samenwerkingen vormgeven. Ontdek hoe 6Gorilla’s, als dé expert op het gebied van data in de zorg, je kan ondersteunen bij het realiseren van je data-ambities.

Leer in de webinar alles over het potentieel van data binnen regionale samenwerking in de zorg. Een stap waar zowel data professionals, zorgprofessionals als de client baat bij hebben. Meld je hier aan en laat je inspireren!

Bekijk profielBekijk profiel

Meld je aan voor het event

Vul je gegevens in.

Terug naar alle eventsBeurs9 - 11 Apr09:30

Fit for the future

Zorg & ICT 2024

Ontmoet onze Zorgverslimmers

Op 9, 10 en 11 april staan wij op de vakbeurs Zorg & ICT. Zorg & ICT is het grootste health tech evenement van Nederland én de jaarlijkse ontmoetingsplek waar professionals samen werken aan toekomstbestendige zorg.

Datum: 9, 10 en 11 april 2024

Tijd: 09:30 – 16:30 uur

Locatie: Jaarbeurs Utrecht

Wij vertellen je graag meer over onze slimme oplossingen voor de zorg. Zien wij je in de Jaarbeurs? Schrijf je gratis in.

Ik ben erbij!

 

Medicore onthult UP: een virtuele collega in het ECD

Met de introductie van UP, een innovatieve tool in het EPD/ECD, maakt Medicore een significante sprong vooruit. UP helpt zorgverleners om in één oogopslag belangrijke informatie en signalen te zien, zodat ze meer tijd overhouden voor zorg. In plaats van zoeken in verslagen, visualiseert UP de meest relevante informatie automatisch.

​​​​​​​Ontdek hoe UP zorgt voor meer ruimte in je hoofd en meer tijd in je agenda.

Sprekers: Siep Kosse, directeur Medicore en Maarten van Vulpen, Product manager Medicore

Dinsdag 9 april | 11:30 – 12:00 uur | Theater 5

Meld je aan voor dinsdag

 

Donderdag 11 april | 11:30 – 12:00 uur | Theater 5

Meld je aan voor donderdag

Hoe geeft hyperautomation tijd terug voor jouw zorgorganisatie?

Zie jij steeds vaker de term hyperautomation voorbij komen en vraag je je af of en hoe je het kunt inzetten voor jouw zorgprocessen? Dan wil je deze sessie niet missen. Data- en analyticsconsultant en hyperautomation expert Quintijn Aman van 6G laat je zien wat hyperautomation is, hoe je het goed kunt inzetten voor jouw processen, wat de basisvoorwaarden zijn voor succes en hoe hyperautomation tijd teruggeeft in jouw zorgorganisatie.

Na deze sessie loop je met een dosis inspiratie en praktische tips de zaal uit.

Dinsdag 9 april | 13:30 – 14:00 uur | Theater 1
Spreker: Quintijn Aman, Consultant Data & Analytics bij 6Gorilla’s

Meld je aan

Ontdek de mogelijkheden van AI in jouw ECD

Lijkt het jou ook fijn als je gewoon een vraag kan stellen aan het ECD, in plaats van een heel dossier door te moeten zoeken? Het kan met een AI-assistent in het ECD! Net als het omzetten van een overdrachtsverslag naar een tekst die begrijpelijk is voor cliënten en verwanten, of het automatisch vertalen van het cliëntdossier naar de moedertaal van de cliënt.

Ontdek in deze sessie hoe AI er voor kan zorgen dat jij meer tijd voor zorg krijgt!

Woensdag 10 april | 11:30 – 12:00 uur | Theater 5
Sprekers: Pim Post, Teamlead Projectmanagement en Luna de Rooij, Consultant Fierit

Meld je aan
Terug naar alle eventsEvent23 Apr00:00

6Gorilla's Healthcare BI event

Healthcare BI middag – Data Visualisatie

Data Visualisatie in de zorg

6Gorilla’s Healthcare BI middag

Op 23 april 2024 vindt weer een 6Gorilla’s Healthcare BI middag plaats. Het wordt een middag vol inspiratie, kennisdeling en netwerkmogelijkheden op het gebied van Business Intelligence in de zorg. Het thema van deze middag is data visualisatie. 

Bij 6Gorilla’s roepen wij op: zorg slimmer samen! Onze community events en initiatieven bieden een platform voor professionals in de zorg. Een uitbreiding van je resources. Een plek om best practises te delen, vragen te stellen en om contact te maken voor mogelijke co-creatie projecten op het gebied van data, BI en data science.

Meld je aan voor een middag vol inspiratie, kennisdeling en netwerkmogelijkheden.

Programma 23 april

Thema Data Visualisatie

Het programma is ontwikkeld voor Informatiemanagers, Hoofd Bedrijfsvoering en Business Intelligence professionals (en soortgelijke functies) werkzaam bij zorgorganisaties.

09:00 – 12:00
Optioneel: Consultancy contact moment
Werk bij ons op kantoor aan je eigen projecten met ons team van data experts binnen handbereik

12:00 – 13:00
Lunch en inloop
Pak in de kantine een broodje en haak aan bij de lunch

13:00 – 14:45
Invulling volgt

14:45 – 16:00
Break-out sessie: case reviews
Praat met een groep gelijkgestemde over zowel de praktische kant van data analyse als de uitdagingen die komen kijken bij het in gebruik laten nemen van dashboards door de eindgebruiker. Tip: bereid vooraf je eigen case voor om met de groep te bespreken.

16:00 – 17:00 
Borrel

Het event vindt plaats in Utrecht. Locatie volgt.

 

Ben jij erbij?!

Meld je aan voor een middag vol inspiratie, kennisdeling en netwerkmogelijkheden.

 

Over 6Gorilla’s

6Gorilla’s ondersteunt het datateam, management en zorgpersoneel met expertise, data oplossingen, data infrastructuur en een volledig beheerd dataplatform

Meld je aan voor het event

Vul je gegevens in.

Terug naar alle eventsEvent23 Jan00:00

Community event

Healthcare BI middag

Laat data met data praten, en mensen met mensen

6Gorilla’s Healthcare BI middag 23 januari

Op 23 januari 2024 vindt de tweede 6Gorilla’s Healthcare BI middag plaats. Het wordt weer een middag vol inspiratie, kennisdeling en netwerkmogelijkheden op het gebied van Business Intelligence in de zorg.

Bij 6Gorilla’s roepen wij op: zorg slimmer samen! Onze community events en initiatieven bieden een platform voor professionals in de zorg. Een uitbreiding van je resources. Een plek om best practises te delen, vragen te stellen en om contact te maken voor mogelijke co-creatie projecten op het gebied van data, BI en data science.

In de ochtend is er gelegenheid om te werken vanuit het kantoor van 6Gorilla’s met ons team van data experts binnen handbereik. Om 12:00 uur ben je van harte welkom voor een gezamenlijke lunch. Het plenaire programma begint om 13:00 uur en omvat een inspiratiesessie over de nieuwste BI-trends en de recente ontwikkelingen bij 6Gorilla’s. Een klant van 6Gorilla’s zal een best practice delen en tijdens de break-outsessie krijgen alle deelnemers de mogelijkheid om samen de meegebrachte cases te bespreken.

Programma

Het programma van 23 januari is ontwikkeld voor Informatiemanagers, Hoofd Bedrijfsvoering en Business Intelligence professionals werkzaam bij zorgorganisaties. Er wordt momenteel hard gewerkt aan het finetunen van het programma. Meld je aan om op de hoogte te blijven!

Het event vindt plaats in het kantoor van Tenzinger/6Gorilla’s aan de Kanaalweg 29 te Utrecht.

 

Ben jij erbij?!

Meld je aan voor een middag vol inspiratie, kennisdeling en netwerkmogelijkheden.

Meld je aan voor het event

Vul je gegevens in.

Terug naar alle eventsCongres16 Nov08:30

Ahoy Rotterdam

Mobile Healthcare Ahoy Rotterdam

Zien wij jou op Mobile Healthcare?

Op 16 november staat het team van 6Gorilla’s op het Mobile Healthcare congres in Ahoy Rotterdam. Het belooft een mooie dag te worden met inspirerende key-notes en de mogelijkheid om meer te leren over data, innovatie en de transformatie van denken naar doen.

 

De 4 hoofdlijnthema’s van het congres zijn

 • Healthy life through data
 • Verbinding zorg en sociaal domein
 • Ecosysteem gedachte
 • Transitie naar betaalbaar en bemensbaar

Het congres is speciaal ontwikkeld voor bestuurders, directie, management en projectleiders, zorgverzekeraars, gemeenten, beleidsadviseurs, eerstelijns en tweedelijnszorgartsen en zorgaanbieders in het sociaal domein.

 

Bezoek onze sessie!

Om 15:30 staat Quintijn Aman, Consultant Data & Analytics, 6Gorilla’s op het podium met een sessie over datavolwassenheid:

Datavolwassenheid: de sleutel tot een toekomstbestendige zorgorganisatie
Een datavolwassen zorgorganisatie is een toekomstbestendige zorgorganisatie. In deze sessie bespreken we hoe een goede toepassing van data kan helpen om de zorg betaalbaar en bemensbaar te maken én delen we tools en best practices waarmee zorgorganisaties direct mee aan de slag kunnen om hun datavolwassenheid te vergroten.

 • Rol data bij een toekomstbestendige zorgorganisatie
 • Mogelijkheden voor groei in datavolwassenheid
 • Tools & best practices om direct mee aan de slag te gaan

Wij zien je graag op 16 november bij onze stand of als deelnemer van onze sessie over datavolwassenheid. Met onze VIP link krijg je gratis toegang tot het congres.

Gratis toegang met onze VIP link

Wij zien je graag op 16 november bij onze stand of als deelnemer van onze sessie over datavolwassenheid. Met onze VIP link krijg je gratis toegang tot het congres.

Meld je gratis aan

Brochure06 jul 2023

Onmisbare schakel voor zorg

Meer tijd voor zorg met functioneel applicatiebeheer

De rol van functioneel applicatiebeheer in de zorg is misschien wel de meest onderbelichte rol bij zorgorganisaties. En dat terwijl FAB een onmisbare schakel is bij het oplossen van de uitdagingen waar de zorg voor staat.

In deze brochure lees je:

 • Over de rol van functioneel applicatiebeheer bij zorgaanbieders
 • Waarom iedere zorgaanbieder een functioneel applicatiebeheerder zou moeten hebben
 • Handvatten hoe je deze rol en bijbehorende processen overzichtelijk en laagdrempelig waarborgt binnen jouw organisatie

Download nu

Vul je gegevens in en ontvang de brochure

Door op de button te klikken ga je akkoord met het Medicore privacy statement.

Ook interessant

Blog24 feb 2023

Chaos voorkomen? Dit is waarom functioneel applicatiebeheerders cruciaal zijn in de zorg

In deze blog vertelt Judith Hegger, functioneel applicatiebeheerder bij Tenzinger over de onmisbare rol van applicatiebeheerders in de zorg.
Lees meer +