Opname27 mei 2024

Webinar

Maak kennis met UP – jouw virtuele collega in de zorg

Bekijk ons webinar en ontdek hoe UP zorgverleners ondersteunt met efficiënte inzichten, toekomstvisies en een live demo.

UP is het nieuwe paar ogen en oren in Medicore; een virtuele collega die zorgverleners vertelt waar ze aandacht aan moeten geven. UP visualiseert inzichten uit de enorme hoeveelheden ingevoerde data, overzichtelijk en direct bruikbaar. Zorgverleners hoeven zo niet meer eindeloos te zoeken in verslagen of te klikken van module naar module.

In dit webinar duiken we dieper in de wereld van UP, waarbij we de volgende onderwerpen behandelen:

  • Praktische toepassingen: leer hoe UP ingezet kan worden, en zorgprofessionals meer tijd geeft voor zorg.
  • UP in de toekomst: langetermijnvisie en strategie van UP.
  • Live demo: bekijk een live demonstratie van UP in actie.

Maarten van Vulpen

Zorgverslimmer bij Medicore

Bekijk profielBekijk profiel

Stuur mij de opname

Vul onderstaand formulier in en ontvang de opname in je mailbox.

Door op de button te klikken ga je akkoord met het Medicore privacy statement.

Klantverhaal24 mei 2024

JEUGDZORG IN TRANSITIE

Samenwerking als sleutel tot succes

Om de jeugdzorg te verbeteren, is beter en breder gebruik van data onmisbaar. Rutger Brouwer van jeudgzorgorganisatie iHUB en Maarten van Vulpen van Medicore zijn al jaren samen bezig aan een ingewikkelde innovatiepuzzel die ervoor moet zorgen dat samenwerken makkelijker gaat en hulp voor cliënten efficiënter wordt.

Steeds meer kinderen in Nederland krijgen jeugdzorg: momenteel bijna een op de zeven. En de zorgtrajecten duren steeds langer. “De zorg in Nederland, en specifiek de jeugdzorg, zit in de problemen”, vat Rutger Brouwer, Regiodirecteur van jeugdzorginstelling iHUB, het samen. “Er is te veel vraag, te weinig geld en er wordt te weinig op de inhoud gestuurd. Vooral de financiën zijn een complex vraagstuk.” Daarom is de ‘Hervormingsagenda jeugd 2023-2028’ opgesteld. Die staat vol opgaven die het tij moeten keren. Zo moet de jeugdzorgsector zowel regionaal als nationaal beter en anders gaan samenwerken, en samen passende zorg inkopen tegen minder administratieve lasten. Een essentieel onderdeel van de hervormingsagenda is ook de inzet van data om meer inzicht te krijgen in de functionering van het stelsel. En dat vraagt verbetering van kwaliteit en beschikbaarheid van data én een uniforme dataset.”

Krachten bundelen

Werk aan de winkel dus. Voor zorginstellingen én leveranciers van data-technologie. “Innoveren in de zorg is lastig, omdat de capaciteit er vaak gewoon niet is”, zegt Rutger. “Daarom moeten we als zorgorganisaties onderling veel meer gebruik maken van elkaars talent, maar ook beter samenwerken met leveranciers als Medicore, die in de basis heel goed zijn in dingen waar de zorg over het algemeen meer moeite mee heeft, zoals plannen en structureren.”

iHUB besloot ruim twee jaar geleden het Medicore ECD te implementeren.“We zijn toen ook gaan samenwerken met jeugdzorgorganisatie Levvel, een organisatie van vergelijkbare omvang als iHUB. We trekken samen op om naar de inrichting van Medicore te kijken vanuit onze gezamenlijke wens om beter uitwisselbare dossiers te krijgen. We zijn sinds twee jaar up en running en we zijn nog altijd ervaring aan het uitwisselen.”

Zorginstellingen willen en moeten samenwerken, maar hebben allemaal hun eigen ECD’s en systemen die niet vanzelf met elkaar communiceren

Rutger werkt daarbij nauw samen met Maarten van Vulpen, Product manager van Medicore. “Een van de grootste uitdagingen die wij zien, is dat zorginstellingen willen en moeten samenwerken, regionaal en nationaal, maar allemaal hun eigen ECD’s en systemen hebben van verschillende leveranciers. En die communiceren niet vanzelf met elkaar.” Rutger vult aan: “In de regio Zuid-Kennemerland / IJmond zijn wij gecontracteerd als een consortium. Al in de aanbesteding wisten we dat wij, een samenwerking van verschillende aanbieders, met één AGB-code moesten gaan werken, en eigenlijk ook met één ECD. Maar dat is een onmogelijke eis. Daarom hebben we met Maarten gekeken hoe we, ondanks alle verschillende ECD’s, tot een uniforme dataset kunnen komen om digitale uitwisseling te realiseren. Dat is ontzettend gewenst om bijvoorbeeld wachtlijsten aan te pakken.”

Informatie uitwisselen tussen systemen

Bij Tenzinger zijn ze daar al jaren mee bezig en volgens Maarten loopt het bedrijf daarin zelfs voorop. “Medicore is een heel open systeem, dat werkt met API’s. API’s zorgen ervoor dat je heel gemakkelijk gegevens kunt invoeren en ook eruit kunt halen. Wij veranderen het ECD naar een zorg-ecosysteem: als een verbindende factor die je nodig hebt om rondom de cliënt en zijn netwerk goede zorg te verlenen.”

Medicore maakt gebruik van landelijke standaarden voor uitwisseling, zoals zorginformatiebouwstenen (ZIB’s). Deze ZIB’s zijn oorspronkelijk ontwikkeld door en voor somatische zorg. Voor jeugdzorg en de GGZ zijn die handige bouwstenen alleen weer net wat minder makkelijk in te zetten. “Mentale gezondheid laat zich niet vangen door een klacht op een concrete plek, bijvoorbeeld. De ‘hardere’ cliëntdata kunnen we dus wel gebruiken in de jeugdzorg, maar het beschrijvende is minder geprotocolleerd. Je ziet ook heel veel verschillen tussen zorgaanbieders. De ene zorgaanbieder meet de doelen aan het begin en aan het eind van een traject. De andere speelt korter op de bal en scherpt het traject elk meetmoment aan. En ook het specialistische karakter per opdrachtgever verschilt. Daarin moeten we als leverancier meebewegen. Enerzijds proberen we te zorgen dat onze software makkelijk kan praten met de buitenwereld via API’s. En anderzijds willen we dat onze software heel makkelijk implementeerbaar en hanteerbaar blijft. Het moet vooral heel intuïtief zijn voor zorgverleners, met zo min mogelijk klikken en gedoe. Ze moeten eenvoudig hun agenda-afspraken en dossiers kunnen verwerken.”

Sturen op inhoud

En wie genoeg data invoert, kan er natuurlijk ook iets mee doen “Als we dan toch zoveel moeten vastleggen van zorgverzekeraars, gemeentes en eigen beleidskaders, dan moeten we die informatie ook weer kunnen gebruiken”, zegt Maarten. “Zodat de zorgverleners zelf ook inzichten of feedback kunnen krijgen uit het dossier. Artificial Intelligende (AI) gaat daar in helpen voor zowel laagdrempelige invoer als door het gebruiken van tekstanalyse om (historische) verslaglegging snel samen te vatten. Of door bijvoorbeeld het dossier te bevragen. Dat bespaart zorgprofessionals natuurlijk enorm veel tijd. Eigenlijk transformeren we een ECD-systeem dat vroeger heel erg gericht was op registratie, naar een systeem dat meedenkt, inzichten geeft en zorgverleners tijd bespaart.”

Rutger hoopt dat er door beter gebruik van data ook meer inzicht komt op de inhoud van de jeugdzorg. “De afgelopen twintig jaar is de behandelduur om onverklaarbare reden toegenomen, zonder dat de effectiviteit of het effect van die zorgverlening aantoonbaar is verbeterd”, zegt hij. “Als je meer data kunt vergelijken, kun je ook op kwaliteit gaan monitoren. Stel bijvoorbeeld dat er een partij is die standaard 13 behandelingen van een uur heeft gepland voor een behandeltraject X in de GGZ, terwijl vanuit een brede datastudie op dat behandelaanbod blijkt dat de gemiddelde duur, met bewezen effectiviteit, maar 8 tot 9 behandelingen telt. Dan kun je daarop rapporteren, op administratief niveau, maar ook op behandelaars of locatieniveau. Volgens mij moeten we daar veel meer naartoe. Ook naar gemiddelde behandelduur. En het ene traject is het andere niet, maar als je heel veel data hebt van specifieke behandelingen, met een enorme database zoals Tenzinger, kun je echt veel breder kijken naar hoe dat behandeltraject landelijk aanslaat. Dat gaat ervoor zorgen dat we veel doelmatiger zorg gaan verlenen, primair gezien op inhoud, maar ook op financiën.”

We transformeren het ECD naar een systeem dat meedenkt, inzichten geeft en zorgverleners tijd bespaart

Stap voor stap naar de oplossing

Rutger en Maarten kijken allebei graag (ver) vooruit, naar oplossingen voor de lange termijn, in lijn met de hervormingsagenda. “We zijn heel erg geneigd om op de korte termijn te acteren”, zegt Rutger. “Maar ik denk dat het ook belangrijk is om die lange termijnambitie te omarmen en verder te kijken dan alleen de regio.” Maar innovatie kost tijd, en gaat stap voor stap. “Bij iHUB hebben we met Medicore nu vooral succes behaald op het gebied van administratieve verbetering”, zegt Maarten. “Onze uitdaging voor de toekomst is om zorgverleners een betere werkomgeving te bieden waarmee ze makkelijker en intuïtiever werken, waardoor er meer tijd voor zorg komt. En als we bovendien de stap kunnen maken om data naadloos uit te wisselen tussen ECD-systemen, dan kun je die gefragmenteerde, lokale wachtlijsten in de jeugdzorg transparant krijgen en combineren, waardoor er een landelijk beeld ontstaat van zorgvragen en beschikbaarheid van zorg. Dan kun je werken aan wachtlijsten, in plaats van praten over wachtlijsten.”

Dit artikel verscheen eerder in het Zorgverslimmers Magazine 2024. Heb je het magazine gemist, of wil je een extra exemplaar?

Vraag magazine aan

Dit vind je misschien ook interessant

Klantverhaal30 mei 2023

Mindler verandert GGZ met online blended therapie

Mindler wil graag dat de applicaties die ze gebruiken integreren. Mayke Rijpert, controller bij Mindler, vertelt hoe dit werkt met het Tenzinger Platform.
Lees meer +
Whitepaper14 jun 2023

Een heldere API strategie maakt verzamelen, verbinden en verslimmen mogelijk

Elektronische gegevensuitwisseling wordt steeds meer een randvoorwaarde voor het bieden van goede zorg. Daarin spelen API's een grote rol. In dit whitepaper lees je meer over het inzetten van API's.
Lees meer +
Whitepaper30 apr 2019

Factsheet Interoperabiliteit: van API’s tot ZIB’s

In deze factsheet Interoperabiliteit lees je hoe Tenzinger werkt aan standaardisering binnen een een complex zorg-ICT landschap.
Lees meer +
Klantverhaal15 mei 2024

Karmenta ontsluit met API’s formulieren in Medicore

Van ‘betekenisloze’ pdf’s naar data waar je direct wat mee kunt

Blended care, de combinatie van fysieke zorg in de spreekkamer en online zorg via een patiëntenportaal, is al jaren een gebruikelijke combinatie in de GGZ. Maar het biedt ook interessante mogelijkheden voor artsen en patiënten in de medisch specialistische klinieken. Karmenta, een specialistische kliniek voor gynaecologie en urologie, laat zich daarom graag inspireren door de GGZ. “Maar we willen wel dat alle informatie die patiënten via e-health en formulieren aanleveren direct in het EPD terechtkomt.” Deze ontsluiting gebeurt via het API-platform van Medicore.

Vijf jaar geleden richtten gynaecoloog en seksuoloog Liesanne Bouwma en voormalig ICT-er Gerard Verheij Karmenta op. Deze kliniek biedt zorg met aandacht. “Wij zetten de patiënt écht centraal, in alles wat we doen. Je ziet bijvoorbeeld altijd je eigen arts en we kijken op een integrale manier naar jouw klachten”, zegt Gerard. Daar hoort een EPD bij dat deze manier van werken ondersteunt. Als directeur bedrijfsvoering valt de inrichting van het EPD onder de verantwoordelijkheden van Gerard.

De keus viel destijds op Medicore vanwege de functionaliteit op het gebied van declareren. “Daar had ik geen verstand van, dus dat wilde ik zo makkelijk mogelijk en snel inregelen. Er mag niets tussen wal en schip vallen”, zegt Gerard.

Maar hij is geen man die dan tevreden achterover leunt. “Als ICT-er realiseerde ik me natuurlijk vanaf het begin: alles wat we digitaal kunnen doen, moeten we ook digitaal inregelen met slimme ICT-oplossingen. We moeten voorkomen dat we informatie met de hand overtypen. Want dergelijke inefficiënte processen belemmeren uiteindelijk de doorgroeimogelijkheden van onze kliniek en staan goede zorg in de weg.”

Inspiratie uit GGZ

Gerard laat zich graag inspireren door andere zorgorganisaties. Natuurlijk door andere klinieken die medisch-specialistische zorg bieden, maar ook daarbuiten. “Medicore heeft veel opdrachtgevers in de GGZ geholpen met hun ICT-uitdagingen. Dat is een sector waar wij veel van kunnen leren. Temeer omdat wij veel klachten behandelen die naast een somatische ook een psychische kant hebben, denk bijvoorbeeld aan overgangsklachten  of erectiestoornissen. De behandeling bestaat bij dergelijke klachten vaak uit een combinatie van een ingreep, medicijnen en regelmatig ook lifestyleadviezen. Daar kan blended care natuurlijk prima in ondersteunen.”

We hebben door het gebruik van API’s al zoveel tijdwinst geboekt

Blended care

Toen Karmenta startte, stond deze uitdaging nog niet goed op de radar, geeft Gerard eerlijk toe. “We wisten wel wat we wilden, maar nog niet hoe we dat naar een ICT-oplossing moesten vertalen. Onze visie is dat we patiënten een Karmenta-belevenis willen aanbieden, waarbij vertrouwen en gevoel heel belangrijk zijn. Het gaat immers om gynaecologische en urologische zorg. Dat betekent dat patiënten zich thuis moeten voelen in de blended care die wij aanbieden. Hoe we dat zouden moeten vertalen in ICT-oplossingen wisten we toen nog niet.”

Security by design

Wel had hij er bij de selectie van de websitetooling al rekening mee gehouden dat er op termijn formulieren op de site moesten komen, die vervolgens via een API-koppeling beschikbaar moesten worden gemaakt in het EPD. “De meeste zorgorganisaties zijn heel huiverig voor formulieren op de website. Ze zijn bang voor de veiligheid. En ja, als je geen ‘security by design’ toepast, dan loop je ook securityrisico’s. De website-omgeving moest daarom aan allerlei informatiebeveiligingseisen voldoen. Uit ervaring wist Gerard: als je in alle onderdelen van de keten security meeneemt in je ontwerp en keuzes, dan is een webtool uitstekend geschikt voor veilige interactie.

API-platform

Maar hoe krijg je informatie uit zo’n webomgeving in het EPD? Gerard ervaarde het Medicore EPD in eerste instantie als een gesloten ICT-omgeving. Gaandeweg leerde hij Medicore beter kennen en bleek de ICT-leverancier juist open te staan voor partnering met zorgaanbieders. Gerard: “Na de corona-jaren was er naast alle online en telefonische contacten ook weer ruimte voor face-to-face contact. Tenzinger organiseerde in 2023 voor het eerst weer het Zorgverslimmers festival. Dat was ongeveer in dezelfde periode dat onze website klaar was voor een volgende stap, namelijk meer interactie met onze patiënten.”

Op het Zorgverslimmers festival ging één van de sessies over het API-platform dat Medicore aan het ontwikkelen was. Gerard is enthousiast over deze strategische keuze, want een EPD draait natuurlijk nooit alleen in een zorginstelling, maar altijd in samenhang met allerlei andere ICT-systemen. Een API-architectuur maakt het mogelijk dat software op een gestandaardiseerde manier data kan uitwisselen met andere applicaties. “Ik wil alles wat de patiënt betreft zoveel mogelijk in één omgeving hebben: het EPD. Dan ontstaat er namelijk geen nieuwe inbox voor de arts. We willen dat de informatie direct toegankelijk is en niet via een omweg”, zegt hij.

Ik wil alles wat over de patiënt gaat zoveel mogelijk in één omgeving hebben: het EPD

API-koppeling

Gerard had zelf een goed idee hoe hij deze wens technisch zou moeten realiseren – namelijk via een API-koppeling tussen de blended care-omgeving op de website en Medicore. De eerste stap was testen of Karmenta via de API’s de data die patiënten invoeren op de website rechtstreeks in Medicore zou kunnen laten stromen. In eerste instantie was het voldoende om deze data als pdf-documenten aan een patiëntdossier te hangen, maar uiteindelijk wil Gerard dat de informatie als gestructureerde data automatisch in de juiste velden in Medicore terechtkomt. “Want dan kun je er veel meer mee dan wanneer de data in formulieren blijft zitten.”

Bovendien wilde hij de formulieren en e-health-modules zelf ontwikkelen. “Want op het gebied van gynaecologie en urologie is er nog niets op dit gebied. Ik heb als voormalig ICT-er zelf de vaardigheden om het te bouwen. Dat geeft ons veel flexibiliteit en bovendien zijn we daarmee ook goedkoper uit. Doordat we de blended care als modules toevoegen op onze eigen website, is de look en feel herkenbaar voor onze patiënten. Het geeft ons alle vrijheid om de beleving van de patiënt in te richten zoals wij dat willen. Want alles moet aansluiten bij het vertrouwde gevoel dat we willen creëren.”

Persoonlijke omgeving

Gerard ontwikkelde een patiëntenportaal dat toegankelijk is via de website van Karmenta. De formulieren staan achter een log-in. Patiënten krijgen vanuit Medicore een mail met een code, waarmee ze zich op de website kunnen registreren. Als ze zich vervolgens aanmelden op de website, ‘weet’ de website al welk EPD-dossier bij deze gebruiker hoort. Patiënten komen dan in een persoonlijke e-health omgeving waar ze van alles vinden: informatie over hun specifieke medische klachten; formulieren voor herhaalrecepten;  vragenlijsten, bijvoorbeeld voor de preoperatieve screening; en natuurlijk de blended care modules.

Gerard: “In het verleden hadden we ook wel formulieren op de website staan. Daaruit kwamen pdf-documenten, die door onze poli-assistenten met de hand werden toegevoegd aan het patiëntdossier. Dat leverde uiteindelijk een heleboel losse documenten op die je weliswaar aan een patiënt kunt koppelen, maar waar je verder niets mee kunt. Neem een formulier voor de preoperatieve screening. Dat wordt door de anesthesist bekeken, maar als die niets bijzonders ziet, dan gebeurt er daarna nooit meer iets met die data. Die pdf hangt dan passief aan een patiëntenfile zonder ooit nog ingezien te worden. Ik wilde juist dat alle informatie die patiënten aan ons verstrekken op zo’n manier in Medicore terechtkomt dat we er later ook nog wat mee kunnen.”

Stap voor stap

In het najaar van 2023 ging het eerste formulier live: het preoperatieve screeningformulier. Gerard: “Voorheen kreeg de anesthesist een paar dagen voor de OK-dag een stapel formulieren, nu wordt alle informatie keurig in het EPD gezet. Als een vraag niet is ingevuld, krijgt de OK-assistent een seintje dat er informatie ontbreekt. De hele workflow is gewoon veel efficiënter.”

Toen dat goed werkte, is ook meteen de toestemmingsverklaring eraan toegevoegd. “Patiënten kunnen met hun vinger (op een smartphone of tablet) of muis hun handtekening zetten. Als dat is gebeurd, komt het formulier automatisch bij het juiste patiëntrecord in Medicore terecht”, vertelt Gerard. En dat is belangrijk, want de IGJ controleert heel zorgvuldig op de compleetheid van de patiëntendossiers.

Online vragenlijsten

Waar de OK-patiënten een relatief kleine groep betreft, is de groep patiënten met overgangsklachten juist een grote. “We hadden inmiddels voldoende vertrouwen dat het allemaal goed werkte, dus we durfden het aan om aan de slag te gaan met vragenlijsten voor deze patiëntgroep”, zegt Gerard. Het betreft in eerste instantie een vragenlijst die vrouwen voorafgaand aan hun consult invullen. “Maar je kunt het later uitbreiden met allerlei functionaliteit, zoals bijvoorbeeld scorelijsten of controleformulieren.” Ook hier hanteert Karmenta de stap voor stap-aanpak.

Het laatste formulier in deze eerste ‘ronde’ is dat voor herhaalrecepten. Gerard: “Dit is een module die door heel veel patiënten wordt gebruikt. We willen een omgeving creëren die het automatisch signaleert als patiënten te vroeg of juist te laat een herhaalrecept aanvragen. Dan kunnen wij het gesprek met die patiënt aangaan over het belang van therapietrouw.”

Meer tijd voor zorg

Gerard filosofeert door over wat Karmenta straks allemaal met de extra informatie in het EPD kan doen. Ook daarbij laat hij zich graag inspireren door de GGZ. “Je ziet dat in die wereld veel aandacht is voor tekstanalyse. Dat zou voor ons interessant kunnen voor klachten waar naast een somatische ook een psychische component aan zit”, zegt Gerard. Dat is een richting waar Tenzinger ook veel toekomst in ziet.

Daarnaast kan patroonherkenning interessant zijn, met name bij patiënten waar het lastig is om een goede diagnose te stellen. “Dan kun je als arts op zoek gaan naar andere patiënten met veel overeenkomsten om te zien welke diagnose bij hen is gesteld en welke behandeling succesvol was.”

Tegelijkertijd weet hij ook dat in het vakgebied van Karmenta de mogelijkheden van analytics anders zullen werken dan in de GGZ. “Bij de meeste patiënten kunnen we direct in het eerste consult een diagnose stellen en is ook direct duidelijk welke behandeling daar het best bij past.” Hij ziet de komende jaren nog meer dan genoeg uitdagingen voor het verder ontwikkelen van slimme ICT-oplossingen die de zorg kunnen verbeteren. Daarbij zal het EPD als centrale informatiebron fungeren. Hij lacht: “Tenzinger heeft het over ‘tijd teruggeven aan de zorg’. Daar zijn wij echt mee bezig! We hebben door het gebruik van API’s al zoveel tijdwinst geboekt. Tijd die we nu kunnen besteden aan onze patiënten in plaats van aan allerlei administratieve handelingen.”

Ook interessant

Klantverhaal30 mei 2023

Mindler verandert GGZ met online blended therapie

Mindler wil graag dat de applicaties die ze gebruiken integreren. Mayke Rijpert, controller bij Mindler, vertelt hoe dit werkt met het Tenzinger Platform.
Lees meer +
Whitepaper14 jun 2023

Een heldere API strategie maakt verzamelen, verbinden en verslimmen mogelijk

Elektronische gegevensuitwisseling wordt steeds meer een randvoorwaarde voor het bieden van goede zorg. Daarin spelen API's een grote rol. In dit whitepaper lees je meer over het inzetten van API's.
Lees meer +
Whitepaper30 apr 2019

Factsheet Interoperabiliteit: van API’s tot ZIB’s

In deze factsheet Interoperabiliteit lees je hoe Tenzinger werkt aan standaardisering binnen een een complex zorg-ICT landschap.
Lees meer +
Opname06 mrt 2024

opname webinar

Grip op ZPM voor een effectieve zorgadministratie in Medicore – met rondrekenen en omzetplafondrapportages

Hoe krijg je grip op ZPM? Ontdek de sleutel tot een moeiteloze ZPM zorgadministratie in Medicore tijdens ons exclusieve webinar: effectieve zorgadministratie – grip op ZPM met rondrekenen en omzetplafondrapportages.

Krijg grip op ZPM met ons webinar. Ben je op zoek naar praktische oplossingen om grip te krijgen op je Zorgprestatiemodel (ZPM) zorgadministratie? Wil je de complexiteit van zorgfinanciering en omzetplafonds begrijpen en beheersen? Kijk dan dit webinar terug!

Tijdens dit webinar leer je:
1. Rondrekenen als een pro: ontdek hoe je met behulp van geavanceerde rapportagesets moeiteloos inzicht krijgt in de cruciale details van je ZPM zorgadministratie. Leer de kunst van het rondrekenen en optimaliseer je financiële processen.*
2. Omzetplafondrapportages de baas: krijg een diepgaand begrip van omzetplafonds en leer hoe je effectieve rapportages kunt gebruiken om niet alleen binnen de gestelde grenzen te blijven, maar ook om kansen voor groei te identificeren.*
3. Praktische tips en best practices: ontvang waardevolle inzichten en praktische tips van experts die ruime ervaring hebben in ZPM zorgadministratie. Leer hoe je efficiëntie kunt verhogen, fouten kunt minimaliseren en middelen kunt optimaliseren.

*De rapportagesets die worden besproken zijn niet standaard beschikbaar in Medicore. Een consultant kan je ondersteunen om deze rapportages passend voor jouw organisatie beschikbaar te stellen. 

 

Gillian Reins

Zorgverslimmer bij Medicore

Bekijk profielBekijk profiel

Stuur mij de opname

Vul onderstaand formulier in en ontvang de opname in je mailbox.

Door op de button te klikken ga je akkoord met het Medicore privacy statement.

Opname02 jan 2024

Webinar

Hoofd en- onderaannemersschap zonder kopzorgen

Hoofd- en onderaannemersschap klinkt allemaal nét wat eenvoudiger dan het vaak in de praktijk is. Hoe voorkom je dat? Weet jij wat je nodig hebt om het proces goed in te richten? En hoe bewaak je de kwaliteit van zorg? In dit webinar leggen we het aan je uit.

Regionale samenwerking heeft een centrale plaats gekregen in het oplossen van de uitdagingen in de jeugdzorg. Hierbij hebben organisaties te maken met het concept hoofd- en onderaannemerschap. Ongeveer tweederde van alle jeugdhulpaanbieders heeft met minimaal één andere aanbieder een relatie als hoofd- en/of onderaannemer, blijkt uit het onderzoeksrapport van de Jeugdautoriteit dat op 3 november verscheen.

Een groot voordeel van hoofd- en onderaannemerschap is dat aanbieders slim gebruik kunnen maken van elkaars expertise, waardoor er bredere hulp geboden kan worden. Tegelijkertijd ligt een verhoging van de administratieve lasten op de loer. Want het klinkt allemaal nét wat eenvoudiger dan het vaak in de praktijk is. Hoe voorkom je dat? Weet jij wat je nodig hebt om het proces goed in te richten? En hoe bewaak je de kwaliteit van zorg?

Om deze en meer vragen te beantwoorden organiseerde Medicore op donderdag 7 december een webinar waarin we ingingen op de uitdagingen van het hoofd- en onderaannemerschap in de jeugdzorg en de jeugd GGZ. In dit webinar keken we onder andere naar administratieve en financiële processen, zorginhoudelijke samenwerking en afstemming, uitdagingen en risico’s. Ook behandelden we een concrete praktijkcasus en lieten we zien hoe we hoofd- en onderaannemerschap willen ondersteunen in Medicore.

Dit webinar werd gegeven door Gillian Reins, Marloes Markerink en Maarten van Vulpen en duurt 1,5 uur.

Dit webinar is voor iedereen die in de praktijk te maken heeft met hoofd- en onderaannemerschap en wil weten hoe Medicore dit aanpakt.

Stuur mij de opname

Vul onderstaand formulier in en ontvang de opname in je mailbox.

Door op de button te klikken ga je akkoord met het Medicore privacy statement.

Klantverhaal05 dec 2023

API-platform zorgt voor naadloze integratie

Het beste van twee werelden: Discovery en Medicore

Hawking Healthcare Technology biedt met onder meer Discovery een intelligente applicatie die de registratietijd meer dan halveert. Het Medicore ECD is de stevige ruggengraat die zorgt voor facturatiezekerheid.

Door de naadloze integratie van Discovery met het Medicore ECD krijgen zorgprofessionals een gebruiksvriendelijke, datagedreven én tijdbesparende applicatie waarmee ze veel makkelijker kunnen registreren en verslagleggen. Dat levert heel veel tijd én veel meer slaap op, vertelt Bram, die teamcaptain jongerencoaches is bij Yes We Can Clinics.

Intelligente en gebruiksvriendelijke software

Hawking Healthcare Technology (Hawking) – onderdeel van de Yes We Can Healthcare Group – ontwikkelt intelligente software voor de geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg. Met de suite CareOS leveren zij zeer gebruiksvriendelijke software voor zorgprofessionals in de GGZ en jeugdzorg. Bram Lammers is teamcaptain jongerencoaches bij Yes We Can Clinics en begeleidt jongeren tussen de 13 en 27 jaar oud met psychische problemen, verslavingen of gedragsproblemen. De fellows – zoals Yes We Can Clinics deze jongeren noemt – volgen een programma van tien weken. “Ik wil zo veel mogelijk tijd besteden aan de jongeren”, vertelt Bram. “Zij volgen een intensief traject en we bouwen in een korte tijd een intieme band met elkaar op. Ik wil niet met een laptop of tablet rondlopen, dat staat het contact alleen maar in de weg. Daarom gaan we pas rapporteren als de jongeren in bed liggen.”

Het grootste voordeel van Discovery is voor mij dat rapporteren me veel minder tijd kost en dat geeft me meer rust en letterlijk meer slaap. Daardoor loop ik aan het einde van de week ook nog met frisse energie over de groep.

Discovery voor registratie en verslaglegging

Bram werkt al een jaar met Discovery. En sinds hij met Discovery zijn verslaglegging doet, slaapt hij ongeveer 4 keer per week 1,5 uur langer. “Na een late dienst zaten we vaak tot diep in de nacht verslagen te typen. Nu klikken we met gestandaardiseerde tags en koppen die specifiek voor mij bedoeld zijn de verslagen bij elkaar. Dat kan bijvoorbeeld zijn: prettig contact met de groep. Of: sportte fanatiek mee. Vroeger moesten we dit allemaal uittypen,” legt Bram uit. “Het grootste voordeel van Discovery is voor mij dat rapporteren me veel minder tijd kost en dat geeft me meer rust en letterlijk meer slaap. Daardoor loop ik aan het einde van de week ook nog met frisse energie over de groep.”

Applicaties specifiek op jouw rol als behandelaar

De functies voor de verslaglegging van Bram en zijn collega’s zijn specifiek voor hun beroepen samengesteld. De verslagen bieden input voor MDO’s en helpen dus niet alleen de jongerencoaches, maar ook de psychologen en psychiaters om in minder tijd en met meer inzicht een goed beeld te vormen van de ontwikkeling van de fellows. Alle applicaties van Hawking zijn gemaakt rondom de fellow en zorgprofessional. Johan Linssen, COO van de Yes We Can Healthcare Group, vertelt: “Al onze applicaties moeten onze collega’s slimmer maken in aanzienlijk minder tijd én moeten specifiek voor hun beroepsgroep zijn gemaakt. Dat doen we met Discovery, maar bijvoorbeeld ook met Honeygrid. Gebaseerd op een model van drie gerenommeerde psychiaters kun je daarin op intuïtieve wijze klachtenpatronen samenstellen en via een ingebouwde en besloten ChatGPT heel snel een diagnose en behandelplan schrijven. Nog steeds helemaal gepersonaliseerd en op maat voor ieder individu, maar in minder tijd en met veel meer inzicht. Voor jezelf, maar ook voor de families die ons vertrouwen om zorg te mogen leveren. De gewonnen tijd kunnen ze gedeeltelijk aan de fellows of in andere organisaties, cliënten, besteden, maar we moedigen het juist ook aan dat ze meer tijd en rust voor zichzelf pakken. Bij Yes We Can hebben we een credo: ‘Alles voor de fellow’. Dat kan alleen als je je volledig op hen kan richten.”

Medicore als ruggengraat van je zorgorganisatie

Eén van de uitgangspunten van Hawking is dat ze alleen intelligente software bouwen die nog niet bestaat. Als er al iets betrouwbaars en betaalbaars in de markt aanwezig is, bouwen ze het niet na. Denk bijvoorbeeld aan producten als ChatGPT, maar ook Medicore. “Een ECD nabouwen zit niet in onze plannen. Want met Medicore hebben we al een heel goede basis waar we bovenop zijn gaan bouwen. Medicore is een fantastische ruggengraat van je zorgadministratie en wij bieden de technische functionaliteiten aan zorgverleners om het werk echt goed en makkelijker te kunnen doen. We werken daarom liever samen als partners,” vertelt Johan.

Datamanagement voor betere zorg

“Ons werk is nog steeds 100% mensenwerk: contact maken met je fellow of cliënt. Maar met onze software verzamelen we op een geavanceerde manier data met voorspellend en objectiverend vermogen die op microniveau bruikbaar is voor een psycholoog, op mesoniveau voor zorgorganisaties en op macroniveau laat zie of we ons zorggeld goed besteden,” legt Johan uit. Met de producten uit de CareOS suite zijn ze goed op weg. Meer data, betekent ook meer inzicht in kwaliteit van zorg. Op dit moment zet Hawking ook zijn eerste stappen met de National Health Services (NHS) in Engeland en verschillende Nederlandse GGZ-instellingen. “NHS is de grootste zorgorganisatie van de wereld. Op grotere schaal werken gaat Hawking en de NHS in staat stellen om real-time informatie over effectiviteit en veiligheid in klinieken te krijgen, en sneller te kunnen leren hoe we nog betere zorg leveren.”

Naadloze integratie via het Medicore API-platform

Door de naadloze integratie van Discovery met Medicore via het API-platform krijgen zorgprofessionals een gebruiksvriendelijke, data-gedreven én tijdbesparende applicatie. Youri Broekhuizen is Product Owner Integratie en interoperabiliteit bij Medicore en verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het API-platform dat integraties met software zoals Discovery mogelijk maakt. “De grote kracht van de software van Hawking is dat het volledig aanpasbaar is op de eigen werkprocessen en terminologie. Medicore loopt voorop in connectiviteit en is juist sterk in andere vitale onderdelen van het proces, zoals ervoor zorgen dat alles ook netjes gefactureerd kan worden,” legt hij uit. Realtime verwerking van gegevens door een goede integratie via het Medicore API-platform is daarvoor onmisbaar.

Het beste van twee werelden

“We gebruiken API’s voor bijvoorbeeld het verwerken van afspraken, intakes of verslagen die zijn gemaakt in Discovery of HoneyGrid. De API’s zorgen ervoor dat we in Medicore alle benodigde automatische validaties voor declarabiliteit uit kunnen voeren, zodat het facturatieproces soepel doorloopt. Andersom komt er juist ook veel waardevolle informatie terug, bijvoorbeeld in de vorm van signaleringen en beslisondersteunende inzichten. Met de combinatie van ons Medicore ECD met de CareOS suite heb je daarom als zorginstelling best of both worlds,” zegt Youri.

Hawking Health YWCC

Dit artikel verscheen november 2023 op Skipr. 

Ook interessant

Klantverhaal30 mei 2023

Mindler verandert GGZ met online blended therapie

Mindler wil graag dat de applicaties die ze gebruiken integreren. Mayke Rijpert, controller bij Mindler, vertelt hoe dit werkt met het Tenzinger Platform.
Lees meer +
Whitepaper14 jun 2023

Een heldere API strategie maakt verzamelen, verbinden en verslimmen mogelijk

Elektronische gegevensuitwisseling wordt steeds meer een randvoorwaarde voor het bieden van goede zorg. Daarin spelen API's een grote rol. In dit whitepaper lees je meer over het inzetten van API's.
Lees meer +
Whitepaper30 apr 2019

Factsheet Interoperabiliteit: van API’s tot ZIB’s

In deze factsheet Interoperabiliteit lees je hoe Tenzinger werkt aan standaardisering binnen een een complex zorg-ICT landschap.
Lees meer +
Terug naar alle eventsWebinar26 Sep10:00

Slimmer werken

Webinar procesmanagement (basis)

Ben jij er klaar voor om de sleutel tot succesvol procesmanagement te vinden? Tijdens dit exclusieve webinar krijg je waardevolle inzichten en praktische vaardigheden aangereikt om processen in jouw organisatie naar een hoger niveau te tillen.

Tijdens het webinar Procesmanagement staat het in kaart brengen, beoordelen en verbeteren van de processen centraal. Je maakt kennis met verbetermethoden als Lean Management en Six Sigma. Het webinar is een instapcursus, om de basis van procesmanagement onder de knie te krijgen. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Wat zijn processen en waarom breng je deze in kaart;
  • Wat zijn de meest voorkomende soorten procesbeschrijvingen en hoe kan een procesbeschrijving vervolgens worden vertaald naar de werkvloer;
  • Processen aanvullen met informatie en data;
  • Procesanalyse;
  • Procesverbeteringen en grip houden op het proces.

Wat is het belang van procesmanagement binnen een organisatie?

Organisaties stellen steeds hogere eisen aan processen. Van efficiëntie en doelmatigheid tot duidelijke structuur. Niets is frustrerender dan onduidelijkheid over wat er moet gebeuren en wie waar verantwoordelijk voor is. Ook thema’s zoals certificering, wet- en regelgeving en compliance zijn vaak redenen om processen vast te leggen. Procesmanagement verbetert de efficiëntie en productiviteit, bespaart kosten, zorgt voor kwaliteit en consistentie en vergroot de flexibiliteit. Het stimuleert een cultuur van continue verbetering, bevordert transparantie en verantwoording en helpt bij risicobeheersing en naleving van regelgeving.

Voor wie?

Dit webinar is geschikt voor projectleiders, managers, adviseurs en medewerkers die te maken hebben met procesverbeteringen. Je denkt dat dingen in jouw organisatie anders kunnen, maar weet nog niet hoe. Je hebt interesse in het opdoen van de basiskennis van procesmanagement. Tijdens het webinar ga je aan de slag met theorie en praktijkvoorbeelden van procesmanagement. Voor dit webinar is geen vooropleiding nodig.

Wil je erbij zijn? Meld je aan!

Kun je er op 26 september niet bij zijn en wil je de opname terugkijken? Meld je dan alsnog aan en ontvang de opname automatisch achteraf. Deelname is gratis.

Meld je aan voor het webinar

Vul je gegevens in.

Terug naar alle eventsWebinar16 May15:00

Slimmer werken

No more no-shows! Ontdek de waarde van data met de data science use case

No-shows zijn een belangrijke veroorzaker van productieverlies. En ze leiden ook tot een lagere kwaliteit van zorg. Om die redenen heeft GGz Breburg no-shows gekozen als onderwerp voor een verkennend onderzoek met 6Gorilla’s dat inzicht moet geven in hoe de organisatie meer waarde kan halen uit data.

Tijdens deze inspiratiesessie zullen Anton Kuijer, Data Scientist, en Quintijn Aman, Business Consultant vertellen over de uitdagingen en kansen die voorbij kwamen bij het opzetten van het data science project.

Er zal worden ingegaan op de voorlopige conclusies van het onderzoek en de vervolgstappen die nodig zijn om tot een succesvolle voorspelling en preventie van no-shows te komen. De sessie zal ook inzicht bieden in hoe de organisatie meer waarde kan halen uit data en hoe dit kan bijdragen aan een hogere kwaliteit van zorg en productiviteit.

Tijdens de sessie is er ruimte voor interactie en vragen van deelnemers, zodat er een actieve dialoog ontstaat over het belang van data science in de gezondheidszorg en hoe dit kan worden toegepast om no-shows te voorkomen en de zorg te verbeteren. De sessie biedt een inspirerend kijkje achter de schermen van een data science project en laat zien hoe data gedreven inzichten kunnen leiden tot concrete verbeteringen in de zorg.

Wil je erbij zijn? Meld je aan!

Kun je er op 16 mei niet bij zijn en wil je de opname terugkijken? Meld je dan alsnog aan en ontvang de opname automatisch achteraf. Deelname is gratis.

 

Meld je aan voor het webinar

Vul je gegevens in.

Terug naar alle eventsCongres24 May09:00

Zorg slimmer samen

Data Driven Healthcare

Benieuwd naar de mogelijkheden van data in de zorg?

Ontmoet 6Gorilla’s op Data Driven Healthcare

Op 24 mei staat 6Gorilla’s samen met Snowflake met een exclusieve boardroom op het netwerkcongres Data Driven Healthcare in de Jaarbeurs Utrecht. In verschillende break-out sessies worden aan de hand van inspirerende use cases de mogelijkheden van het Snowflake based dataplatform van 6Gorilla’s toegelicht. Het doel: inspireren over de mogelijkheden van data in de zorg én het bieden van praktische handvatten voor de volgende stap in de datavolwassenheid van zorgorganisaties.

Tijdens Data Driven Healthcare staat netwerken en leren van elkaar centraal. Elkaar inspireren en uitdagen door het uitwisselen van kennis en ervaring! Ontmoet bestuurders, directie, management en projectleiders van Cure-, Care- Jeugd- en GGZ instellingen en deel je kennis en ervaringen. Want alleen door samen te werken, kunnen wij slimmer zorgen.

 

Onze sessies

 

11:10 uur

Laat data met data praten, en mensen met mensen

Sprekers: Eric de Groot, Manager Customer Success

 

13:30 uur

De bouwstenen voor een datavolwassen zorgorganisatie

Sprekers: Jeroen Schenk, Directeur 6Gorilla’s en André Molenaar, Solution Engineer Snowflake

 

14:40 uur

Van visie naar actie: zo gebruikt Breburg data om de zorg te verbeteren

Sprekers: Annette Zoete, Programmamanager Innovatie Breburg en Quintijn Aman, Business Consultant Tenzinger

 

15:40 uur

Optimalisatie van de zorg binnen het Amsterdam UMC met een dataplatform in de cloud.

Frans ten Bookum, Infrastructure Coordinator Datamanagement Amsterdam UMC

Andre Molenaar, Solution Engineer Snowflake

Jesse Bouwer, Healthcare Account Manager Snowflake

 

Ben je erbij? Meld je aan en ontvang de 6Gorilla’s VIP link voor gratis toegang tot het event.

Bekijk profielBekijk profiel

Meld je aan en ontvang de VIP link voor gratis toegang tot Data Driven Healthcare

Terug naar alle eventsWebinar9 May13:00

Slimmer werken

Grip en controle op zorgadministratie in de Jeugdhulp en GGZ met het Controleplatform

De Jeugdhulp en GGZ hebben te maken met grote uitdagingen rondom zorgadministratie. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat de registratie van de geleverde zorg niet correct is, waardoor er fouten ontstaan in de facturatie. Ook kan het voorkomen dat zorgaanbieders niet op tijd factureren, waardoor er vertraging ontstaat in de betalingen. Daarnaast kan het lastig zijn om de juiste informatie uit te wisselen tussen verschillende partijen, zoals gemeenten, zorgverzekeraars, zorgaanbieders en cliënten. Grip en controle op zorgadministratie is dus essentieel en het Controleplatform van 6Gorilla’s kan hier een grote rol in spelen.

De webinar over grip en controle op jeugdzorgadministratie in de jeugdzorg en GGZ vindt plaats op 9 mei om 13:00 en is bedoeld voor professionals die werkzaam zijn in de jeugdzorg- en GGZ-sector en die geïnteresseerd zijn in het optimaliseren van hun zorgadministratie. Tijdens de webinar zal Joep van Gorp, Business Developer, ingaan op de huidige en toekomstige uitdagingen in deze sector en hoe zorgorganisaties hiermee kunnen omgaan.

Vervolgens zal Doris Bakker, Insights Consultant, het 6Gorilla’s Controleplatform demonstreren en laten zien hoe met behulp van data een zorgorganisatie grip en controle kan krijgen op de zorgadministratie. Hierbij zal zij ingaan op de functionaliteiten en voordelen van het platform en zal zij laten zien hoe zorgorganisaties met behulp van het controleregels de kwaliteit van de zorgadministratie kunnen verbeteren en kosten kunnen besparen.

Met het Controleplatform kan je vanuit één overzicht incorrecte en incomplete registraties inzien en klik je direct door naar je ECD om de correctie door te voeren. Het dashboard biedt vele inzichten zoals een overzicht van de nog te factureren omzet per maand maar denk ook aan de registraties die uitvallen of extra aandacht nodig hebben.

Wil je erbij zijn? Meld je aan!

Kun je er op 9 mei niet bij zijn en wil je de opname terugkijken? Meld je dan alsnog aan en ontvang de opname automatisch achteraf. Deelname is gratis.

 

Meld je aan voor het webinar

Vul je gegevens in.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Zo ben jij elke maand op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de zorg!

Door op de button te klikken ga je akkoord met het Medicore privacy statement.