08 apr 2024

gegevensuitwisseling in de zorg

Zeven Medicore opdrachtgevers geslaagd voor module 3 van het VIPP5 programma

Wij zijn trots op onze opdrachtgevers van Annadal, Rugpoli, Dr. Kuypers, Optimal Care Pijnklinieken, Parkkliniek, Braam Kliniek en Quole die voor 31 maart 2024 zijn geslaagd zijn voor module 3 van het VIPP 5 programma voor de medisch specialistische zorg. Deze klinieken kunnen nu gegevens uitwisselen tussen Medicore EPD’s bij verschillende klinieken én met het NEXUS EPD.

Medicore consultants Stephanie Prinsen en Marjolein Eerenberg-Min begeleidde in de laatste week van maart deze 7 opdrachtgevers heel intensief. “We zijn trots op de enorme bergen werk die opdrachtgevers én collega’s de afgelopen weken hebben verzet. We hebben met elkaar weer een mooie stap gezet in het verminderen van dubbel werk en onnodige administratieve lasten.“

Module 3 VIPP5

Module 3 richt zich op het uitwisselen van medische gegevens en correspondentie tussen verschillende EPD’s van klinieken onderling, waarbij ‘eenmalig vastleggen voor meervoudig gebruik’ het uitgangspunt is. Dat betekent voor zorgprofessionals dat ze niet steeds dezelfde gegevens hoeven over te typen in het EPD en dat patiënten niet bij elke zorgverlener hun verhaal opnieuw hoeven te doen; een win-win situatie!

Over VIPP5

VIPP 5 is een implementatieprogramma voor digitale informatie-uitwisseling in de medisch specialistische zorg en audiologische zorg. Belangrijkste uitgangspunten zijn de uitwisseling van medische gegevens tussen instellingen onderling en het daadwerkelijk hergebruik van deze gegevens en de uitwisseling met de patiënt via de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Het programma is een samenwerking tussen de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN), en wordt gesubsidieerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).