16 mrt 2021

’t Kabouterhuis maakt digitale sprong met Tenzinger

Jeugdzorginstelling MOC ’t Kabouterhuis zet in op het verlagen van de registratiedruk bij zorgverleners en het intensiever betrekken van verwanten met het Medicore ECD en het Wellbee zorgverlenersportaal, cliëntportaal en e-health. Lilian Tham, directeur-bestuurder: “Mijn eerste indruk is dat het Medicore ECD is ingericht op de moderne zorgprofessional. De verwachting is dat het een mooie lastenverlichting oplevert.”

Lilian vervolgt: “We spannen ons in om een administratieve lastenverlichting te bewerkstelligen voor onze hulpverleners. Dit is conform het convenant met de VNG, vakbonden en de brancheorganisatie. Juist in deze tijd is een goed werkend en gebruikersvriendelijk ECD een must. Met alle verschillende financiële stelsels per regio is het van belang dat we ons facturatiesysteem en onze stuurinformatie kunnen vertrouwen op goede data en gebruiksvriendelijkheid. Ook is het van belang dat we vanuit Wellbee kunnen werken met een cliëntportaal, zodat de zorg voor cliënten transparanter wordt.”

Blended care

’t Kabouterhuis biedt de zorg blended aan, waarbij de e-health module en beeldbellen in Wellbee uitkomst bieden. “We werken in multidisciplinaire teams waardoor meerdere behandelaren betrokken zijn bij overleggen. Ook is het voor ouders niet altijd mogelijk om op een locatie af te spreken. Beeldbellen is dan een goed alternatief. Via Wellbee gebeurt dit veilig en worden verslaglegging en de tijdsregistratie direct opgenomen in het dossier, waarin cliënten inzage hebben.”

Knoppensessie

Ton van der Schaft, begeleider van het selectie- en implementatietraject: “In het selectieproces bevestigden bezoeken aan een tweetal andere jeugdzorginstellingen het positieve beeld dat wij van Tenzinger hadden. In dezelfde periode organiseerden we ook een zogenoemde knoppensessie, waarin een dwarsdoorsnede aan eindgebruikers de software mocht uittesten: zelf achter de knoppen, rondklikken en indrukken opdoen. Uit de evaluatie die daarop volgde, gaf driekwart van de medewerkers aan dat Wellbee meer kan dan dat ze vooraf verwacht hadden.”

Boris Hololtcheff, CEO Tenzinger: “We zijn trots dat ’t Kabouterhuis Tenzinger heeft gekozen als partner voor verdere digitalisering en e-health. En als Amsterdammer ben ik extra enthousiast om een bijdrage te mogen leveren aan het optimaliseren van de jeugdzorg in mijn regio.”

Over ‘t Kabouterhuis

MOC ’t Kabouterhuis is het landelijk expertisecentrum voor de diagnostiek en behandeling van orthopedagogische en psychische/psychiatrische problematiek bij het jonge kind van 0 – 7 jaar. Het uitgangspunt hierbij is het kind in de context: de ouder-kind relatie en hun interactie staan centraal. Dit doet ’t Kabouterhuis vanuit vier locaties in Amsterdam en locaties in Amstelveen, Uithoorn, Hoofddorp en Leiden.