03 mrt 2021

Levvel en Tenzinger zetten zich samen in voor efficiëntere jeugdhulp

Levvel – specialisten voor jeugd en gezin – en Tenzinger gaan zich samen inzetten voor efficiëntere jeugdhulp. Gister tekenden Levvel en Tenzinger voor een partnerschap van zeven jaar. “Levvel en Tenzinger hebben een gemeenschappelijke ambitie: kinderen, jongeren, gezinnen en behandelaren optimaal ondersteunen met goede ICT. Ook het beter benutten van zorgdata om onze zorg efficiënter en beter te maken, is een visie die we delen,” licht Muriel Bos, directeur Zorg bij Levvel, de keuze voor Tenzinger toe.

Na een intensief selectietraject, koos Levvel voor een aantal oplossingen van Tenzinger: het Medicore Elektronisch Dossier (ED), wellbee zorgverlenersportaal, cliëntportaal, e-health en het 6Gorilla’s dataplatform. “Vanwege de fusie tussen Spirit en de Bascule en de overname van Lijn5 in 2020, gaan we met Levvel en Levvel5 van meerdere ED’s naar één ED. Deze complexe implementatie vraagt om een partij met een goede reputatie. In Tenzinger zien we een sterke ontwikkel- en implementatiepartner,” vertelt Muriel.

Samen voor efficiëntere jeugdhulp

Doorslaggevend voor de keuze voor Tenzinger was de gezamenlijke visie en ambitie op de ontwikkeling van ICT om de jeugdhulp echt efficiënter en slimmer te organiseren. “Met de ICT-oplossingen van Tenzinger willen we behandelaren beter faciliteren in hun werk. Daarnaast is Levvel een academische organisatie. We zochten een ICT-partner die ons helpt om met de (anonieme) data uit het ED intensiever onderzoek te doen. Met het dataplatform van 6Gorilla’s kan dat”, vertelt Muriel. “Met inzichten uit onze data kunnen we onze behandelingen verbeteren, maar ook grote slagen maken in de ontwikkelingen binnen onze sector.”

Digitaliseren met Medicore en wellbee

In Medicore en wellbee ziet Levvel gebruiksvriendelijke tools om efficiënter zorg te verlenen. “Digitalisering in de zorg neemt toe en met de inzet van de geïntegreerde wellbee portalen en e-health kunnen we een stuk efficiënter zorg verlenen”, zegt Klaas Veerman, directeur bedrijfsvoering bij Levvel. “Behandelaren zien in het wellbee zorgverlenersportaal meteen de resultaten van een vragenlijst die een kind of jongere in het cliëntportaal invult. Het gebruikersgemak neemt toe en dubbel werk vervalt.

Ook voor kinderen en jongeren is het cliëntportaal een stap vooruit. Zij hoeven geen verschillende apps en portalen meer te gebruiken, maar vinden alles op één plek in het wellbee cliëntportaal. Afspraken, verslagen en behandelmodules. Overigens bieden we het blended aan, want in ons type zorg blijft persoonlijk en fysiek contact dominant.” Muriel voegt hier nog aan toe dat Levvel met het afnemen van de wellbee portalen ook meteen voldoet aan de voorwaarden van de VIPP subsidieregeling.

Knoppensessies

Het beeld dat Medicore en wellbee voor lastenverlichting zorgen, werd bevestigd in de ‘knoppensessies’ die Ton van der Schaft, begeleider van het selectie- en implementatietraject, samen met behandelaren en administratieve krachten organiseerde. In deze knoppensessies konden behandelaren na een demo zelf in het Medicore ECD en wellbee rondklikken. “Alle deelnemers waren enthousiast, met name over het workflow mechanisme waarin alles meteen al vastligt in het bronsysteem. Daarin zien vooral de behandelaren dat ze straks ontlast en ontzorgt worden. Deze sessies bevestigden dat we het meest geschikte pakket hebben gekozen en dat wellbee verbindt.”

Samen innoveren

Boris Hololtcheff, CEO Tenzinger, is trots op de keuze van Levvel voor Tenzinger. “In Levvel zien we een partner met de gedeelde visie om met data de uitdagingen binnen de jeugdzorg aan te gaan. We zijn superblij dat een partij met deze ambities voor Tenzinger kiest. Niet alleen weet Levvel hoe zij met hun zorgdata behandelingen kunnen verbeteren, ook zetten zij hun kennis breder in voor de sector. Samen met Levvel gaan we flinke stappen zetten in innovatie van de jeugdzorg. Door volop in te zetten op data, gaan we écht impact maken en de zorg verbeteren.”

Over Levvel

In juli 2020 is Levvel ontstaan vanuit een fusie tussen de Bascule (specialistische jeugd GGZ) en Spirit (specialistische jeugdhulp). Levvel5 is onderdeel van Levvel, begin 2020 ontstaan door de overname van Lijn5 (hulp voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking). Levvel en Levvel5 bieden met 1500 specialisten alle hulp onder één dak: van opvoedondersteuning tot specialistische jeugdhulp, pleegzorg en complexe psychiatrische zorg. Levvel heeft drie afdelingen met het TOPGGz-keurmerk, waar kinderen en jongeren met zeer ernstige, complexe of zeldzame problemen vanuit heel Nederland terecht kunnen. Ook ontwikkelt Levvel nieuwe behandelmethoden en doen zij wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld naar de effectiviteit van korte, intensieve behandelingen voor dwangstoornissen en ernstige trauma’s.