21 okt 2021

Welkom Topaze

Jeugdhulpinstelling Topaze creëert meer efficiency met Medicore en wellbee

Na een uitgebreid selectietraject gaat Topaze in 2022 werken met het Medicore ECD en wellbee cliënt- en zorgverlenersportaal. Hiermee vervangt Topaze de twee systemen waar zij nu in werkt. Jeroen Slootmans, directeur en eigenaar van Topaze licht toe: “Net als andere zorgorganisaties hebben wij een efficiencyslag te maken. Doordat we straks allemaal letterlijk in hetzelfde systeem werken kunnen we op gebied van administratie en bedrijfsvoering efficiënter werken.” 

Selectietraject ECD

Voordat de keuze op Medicore en wellbee viel heeft Topaze onderzoek gedaan. Jeroen vertelt: “We hebben de afgelopen drie jaar ook selecties gedaan. Hierbij was het voor ons belangrijk om mee te denken over de ontwikkeling van het ECD. Na twee spaak gelopen trajecten hebben we besloten om nu te kiezen voor een bewezen oplossing. We hebben de concurrentie bekeken als een soort back-up. Hieruit bleek dat de ene ECD leverancier zijn certificaten niet op orde had en anderen hadden minder marktvolume. ”

Jeroen vervolgt: “Tenzinger denkt vanuit een platform en zo denk ik ook. Dat is wel de toekomst. Hoe maak je techniek dienend en hoe moet je dit binnen de organisatie organiseren. Dat is iets wat ik duidelijk herken in jullie structuur en organisatie.”

Innovatieve jeugdzorg

Naast het bieden van kwalitatieve zorg houdt Topaze zich ook bezig met ontwikkelingen die de jeugdzorg verbeteren. Jeroen licht toe: “Topaze bestaat uit een team hulpverlening en een team ontwikkeling, met daarnaast bedrijfsvoering. Deze moeten met elkaar verbonden zijn, want ontwikkeling genereer je uit hulpverlening en hulpverlening past weer toe wat ontwikkeling ontdekt.”

Eén van de door Topaze ontwikkelde innovaties is de kansband. Door middel van de kansband kan een uithuisplaatsing voorkomen worden. “In een behandeling met een kind moet de informatie heel feitelijk zijn: je bent waar het bandje aangeeft waar je bent. Met deze informatie kan de vertrouwensband tussen de familie, vrienden of behandelaar en de jeugdige opnieuw opgebouwd worden.”

De cliënt in eigen kracht

Topaze gelooft in de kracht van het individu. Jeroen licht toe: “Wij geloven erin dat iedereen de potentie heeft om zichzelf te ontwikkelen en zich te kunnen redden. Niet alleen, maar wel zichzelf als systeem. Soms komen wij als voorbijganger een duwtje in de rug bieden als professionele zorg nodig is”.

Joep van Gorp, Business Developer bij Tenzinger, geeft aan: “De missie van Topaze om de (jeugd)zorg te innoveren sluit naadloos aan bij de productstrategie van Tenzinger, waarin regie over het eigen leven samen met familie en het sociale netwerk centraal staat. We gaan een partnership aan, waarbij we niet alleen Medicore implementeren bij Topaze, maar ook onderzoeken of we de kansband van Topaze voor het verkorten of voorkomen van een plaatsing in een gesloten instelling kunnen samenbrengen met het Medicore ECD om zo innovatie binnen de jeugdzorg te versnellen.”

 

Over Topaze

Topaze is in 2003 ontstaan vanuit de gedachte; hulp bieden aan kinderen, jongeren en hun ouders die vastlopen in de opvoeding. Sinds dat moment biedt Topaze professionele zorg in de vorm van begeleiding en trainingen tot dagopvang, projectplaatsingen en observatie. Met een uniek innovatief DNA onderzoekt en ontwikkelt Topaze innovaties om de zorg te verbeteren.

 

Over Tenzinger

In de care – jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en ouderenzorg – is Tenzinger een bepalende speler bij het verslimmen van de zorg. Met cloud-gebaseerde ECD’s, portalen, apps en dienstverlening digitaliseert Tenzinger zorg- en administratieve processen en maakt die efficiënt. Tenzinger verrijkt de data die in haar systemen wordt verwerkt. Hiermee ondersteunt Tenzinger in toenemende mate beslissingen van (zorg)professionals en cliënten.