18 aug 2021

Welkom Ermelosche Psychologenpraktijk

Ermelosche psychologenpraktijk gaat voor een 9+ met het Medicore ECD en AFAS ERP

1 januari 2022 is voor de Ermelosche Psychologenpraktijk een uniek moment. Niet alleen omdat de financiering verandert, maar hiermee eveneens de inrichting van het zorgproces efficiënter wordt georganiseerd. Onlangs koos de Ermelosche Psychologenpraktijk voor het Medicore ECD, wellbee cliëntenportaal en e-healthplatform en het ERP systeem van partnerleverancier AFAS.

De snel groeiende Ermelosche Psychologenpraktijk (EPP) staat op dit moment midden in een professionaliseringsslag. De praktijk is in 2009 klein begonnen en telt inmiddels bijna 50 (zorg)professionals. Alex Boonen, Praktijkmanager bij Ermelosche Psychologenpraktijk, geeft aan: “We waren op zoek naar een leverancier die complementair is aan onze gedachten en filosofie, die hebben we gevonden in Tenzinger”.

Geïntegreerde aanpak

De belangrijkste eis voor een nieuwe leverancier was voor EPP het functioneel gemak. Boonen licht toe: “In de loop der jaren zijn hier allerlei applicaties binnengekomen en krijg je een lapjesdeken die onderling niet meer communiceert. Hierdoor ga je hick-ups tegenkomen en neemt de integriteit van de data af.” Boonen vervolgt: “De focus was met name; hoe kunnen we naar een geïntegreerde omgeving komen die vast zit aan het primaire proces en in verhouding staat met de prestatie en kosten”.

Daarnaast was het terugdringen van administratieve lasten bij zorgverleners een belangrijk uitgangspunt. Boonen zegt: “Met de keuze voor het Medicore ECD en wellbee slaan wij twee vliegen in één klap. Het ene is de komst van het ZPM. EPP heeft simulaties uitgevoerd waarbij de huidige methodiek is afgezet tegen het ZPM. Dit laat zien dat wij onze werkwijze al grotendeels in lijn van het nieuwe model uitvoeren, maar met de inzet van Medicore nog verder kunnen professionaliseren. Het tweede is dat we met Medicore en wellbee een add-on hebben die zorgverleners daarin ondersteunt.”

De komst van de wet Wtza (Wet toetreding zorgaanbieders) was een andere reden om over te stappen van leverancier. EPP valt nu onder de WTZi (Wet Toelating Zorginstellingen) . De Wtza stelt hogere eisen aan de zorg en bedrijfsvoering van zorginstellingen. Boonen geeft aan: “Als zorginstelling willen wij gegevens eenmaal vastleggen en dit meerdere malen gebruiken. Integratie van systeemfunctionaliteiten als veilig mailen en het cliëntportaal zijn hierbij essentieel.” Naast het Medicore ECD heeft EPP ook gekozen voor het AFAS ERP dat de financiële administratie gaat ondersteunen.

Cliënttevredenheid

Op dit moment scoort EPP een rapportcijfer van een 8,1 op cliënttevredenheid. Volgens Alex Boonen is dit mooi, maar nog niet genoeg: “Je moet altijd de ambitie hebben om een 10 te behalen. Een 8 geeft natuurlijk wel aan dat mensen tevreden zijn, maar we proberen wel om minimaal die 9 te realiseren. Daarom is professionalisering, niet alleen qua zorginhoudelijke aspecten, maar ook op het gebied van het faciliteren van de cliënt nodig.” Boonen vervolgt: “Daar speelt de toegankelijkheid en transparantie van zorgprocessen in mee.”

Inzetten van data

In de professionaliseringsslag wordt ook het inzetten van data meegenomen. “Op dit moment beschikken wij over veel data, maar te weinig informatie. Voor het ontsluiten van de data gaan wij de BI tool van Tenzinger gebruiken. Onlangs hebben wij een data analist aangenomen die zich onder andere gaat bezighouden met de analyse van data met als doel de zorg hiermee efficiënter te kunnen organiseren.”

Er wordt steeds meer van zorginstellingen gevraagd. Zo moeten zorgorganisaties zo efficiënt mogelijk werken. “Naarmate je over meer data beschikt, kun je dit ook beter inzetten. Deze informatie heb je nodig om te weten aan welke knoppen je gaat draaien om de bedrijfsvoering en kwaliteit van zorg te verbeteren, zodat we die 9+ kunnen behalen.”

Over Ermelosche Psychologenprakijk

De Ermelosche Psychologenprakijk is een ambulante psychologenpraktijk voor volwassenen en jeugd, zowel generalistische basis als specialistische GGZ. De zorgvragen waar mensen zich mee melden zijn uiteenlopend qua zwaarte en complexiteit. De praktijk is opgericht in 2009 en telt inmiddels bijna 50 (zorg)professionals. Het is de ambitie om de komende jaren te groeien naar 70 tot 75 (zorg)professionals.

Medewerkers van Tenzinger en Ermelosche Psychologenpraktijk tekenen voor Medicore ECD

Op de foto (v.l.n.r.): Marlies Tempelaar (Sales Director bij Tenzinger), Joep van Gorp (Business Developer bij Tenzinger), Alex Boonen (Praktijkmanager bij EPP) en Renske Kuipers (Voorzitter Raad van Bestuur bij EPP)