Klantverhaal24 mei 2022

TOEKOMSTBESTENDIG EN FLEXIBEL

Youké zet stappen naar de toekomst met Medicore

Recent tekende jeugdhulporganisatie Youké een langdurig contract voor het Medicore ECD van Tenzinger. Met de keuze voor Medicore zet Youké stappen richting het bereiken van hun ambitie: samen werken aan jeugdhulp die meteen goed, persoonlijk en dichtbij is. De ondersteuning van pleegzorgfunctionaliteiten, doorontwikkelingen van het cliëntportaal en e-health waren doorslaggevende elementen in de keuze voor Medicore.

Keuze voor een nieuw ECD

Twee jaar geleden startte Youké met de oriëntatie op een nieuw elektronisch cliëntendossier (ECD). De aanleiding hiervoor waren toenemende administratieve lasten en onvrede over het huidige ECD. Rosanne Luimes, beleidsadviseur zorgregistratie bij Youké, licht toe: “We waren op zoek naar een oplossing die gebruiksvriendelijk blijft voor onze professionals, waar informatie snel toegankelijk is, die de verschillende takken van jeugdzorg dekt en zorgt voor betrouwbare stuurinformatie. ” Ariënne Visser, manager bedrijfsvoering bij Youké, vult aan: “Voor ons is pleegzorg een belangrijk bedrijfsonderdeel. Er zijn gewoon niet zoveel ECD-leveranciers die daar de juiste functionaliteiten voor hebben.”

Flexibele informatie voor samenwerking

De zorgbranche is continu in beweging, dat merkt ook Youké. “Wij willen als Youké heel veel op het gebied van jeugdhulp. Onze ECD leverancier moet dat tempo bijhouden. In de basis kan Medicore al onze hulpvormen en financieringsvormen bedienen, maar ook in de toekomst flexibel meegaan in de ontwikkeling die wij willen inzetten”, vertelt Ariënne.

Samenwerken is één van de strategische uitgangspunten van Youké. Samenwerken met cliënten en hun netwerk, maar ook samenwerken met partners. Dat vraagt om eenvoudig uitwisselbare informatie. “Medicore is qua techniek een vooruitstrevend ECD waarbij informatie eenvoudig ontsluitbaar is. Stuurinformatie en business intelligence wil je beide goed en flexibel kunnen inzetten. Dat is wat we Tenzinger zien doen en waar Tenzinger ook ambities op heeft. Dat sluit goed aan op netwerksamenwerkingen die wij in de toekomst willen aangaan. Daarvoor is flexibele op- en afschaalbare informatie essentieel.”

Cliënt en pleegouders centraal

Het zijn niet alleen jeugdhulpprofessionals die geholpen zijn met een goed ingericht ECD en een goed werkende backoffice, ook cliënten en pleegouders profiteren hiervan. Met de keuze voor Medicore zet Youké stappen in meer eigen regie voor cliënten en pleegouders. “We wilden sowieso al aan de slag met een cliëntportaal. Enerzijds omdat de eigen regie van de client vergroot en anderzijds omdat de wetgeving die kant op gaat. Het is heel mooi dat we die stap nu kunnen zetten”, vertelt Rosanne. “Met het Wellbee cliëntenportaal krijgen cliënten meteen inzage in bijvoorbeeld diverse verslagen.”

Ariënne vult aan: “Het Wellbee portaal geeft ook de mogelijkheid om het pleegzorgproces meer digitaal te stroomlijnen en via het portaal inzage te bieden in bijvoorbeeld de pleegzorgdeclaraties. Het Wellbee portaal geeft pleegouders antwoord op vragen als: Wat heb ik nou wel of niet gedeclareerd? Welke verslaglegging is er gedaan? ”

Samen innoveren

Gedurende het selectietraject hebben Youké en Tenzinger intensief samengewerkt. Ariënne vertelt: “Ik denk dat we beiden diezelfde ambitie voelen om de jeugdzorg écht verder te helpen. Dat was de energie die we heel erg voelden. Dit sprak ons aan en werkt aanstekelijk. Onze gezamenlijke visie op innovatie is een drijfveer in onze samenwerking: innovatie zit bij Tenzinger en Youké heel duidelijk in het DNA.”

Ben van Harten, business developer bij Tenzinger, was nauw betrokken bij het selectietraject: “Ik ben super trots dat het Medicore ECD nu bij één van de mooiste jeugdhulp- en pleegzorgorganisaties in het midden van Nederland in gebruik genomen wordt. Met de ervaringen en expertise van Youké kunnen wij onze software nog beter aan laten sluiten op de wensen en behoeftes van professionals, de cliënt en het netwerk rondom de cliënt.”

 

Over Youké

Als een gezin of jongere extra hulp nodig heeft, sluit jeugdhulporganisatie Youké aan met specialistische expertise. Thuis, in de wijk of op school. Youké biedt hulp aan kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar. Gezinnen krijgen hulp die past bij hun vraag en hun leven. Dat doet Youké samen met gespecialiseerde partners. In de hulpverlening schakelt Youké zogenoemde ‘sterkmakers’ in. Dit kunnen zijn de ouders, de jongere zelf, maar ook de mensen om hen heen.

Over Tenzinger

In de GGZ, jeugdzorg, ouderenzorg en gehandicaptenzorg is Tenzinger een bepalende speler in het verslimmen van de zorg. Met ECD’s, portalen, apps en innovatie dienstverlening digitaliseert Tenzinger zorg- en administratieve processen. Tenzinger verrijkt de data die in deze systemen wordt verwerkt. Hiermee ondersteunt Tenzinger in toenemende mate beslissingen van (zorg)professionals en cliënten. Zo geven we de zorg een toekomst. Met zorgprofessionals die kunnen waar ze het allerbest in zijn. En cliënten die de zorg ervaren die zij verdienen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Zo ben jij elke maand op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de zorg!

Door op de button te klikken ga je akkoord met het Medicore privacy statement.