Blog13 okt 2020

Belangrijkste wijzigingen release iJW en iWMO 3.0

De laatste release (2.4) van iJW en iWMO lijkt nog maar net achter de rug of de volgende staat al klaar. De overgang naar 3.0 wordt aangeduid als een major release. Deze release heeft een grote impact op de technische en functionele processen in jouw zorgorganisatie. Daarom zal deze release ook live gaan per 1 januari 2021 in plaats van, zoals normaliter, per april.

In deze publicatie nemen wij je mee in de wijzigingen die voortkomen uit de release 3.0 voor de iWMO en iJW.

Beschikking uit toewijzingsbericht & Toewijzingsnummer verplicht

Het onderdeel beschikking is in de nieuwste release verwijderd. Alhoewel ze nog wel in een verzoek om toewijzing kunnen worden meegestuurd. Daarentegen is het toewijzingsnummer verplicht geworden. Het beschikkingsnummer verwijst eigenlijk naar de papieren beschikking vanuit de gemeente. Nu blijkt in de praktijk dat dit niet één op één wordt overgenomen.

Daarom is er besloten deze relatie los te laten en het toewijzingsnummer meer van belang te maken. Door een uniek toewijzingsnummers verplicht te maken kan er bij een verzoek om wijziging naar verwezen worden. Het is in de praktijk vaak dat er voor elk product een nieuwe beschikking met nieuw toewijzingsnummer wordt toegestuurd. Wanneer een beschikking afloopt wordt deze gestopt en weer een nieuwe aangemaakt. Deze beschikkingen worden dan ook doormiddel van een stopbericht gestopt, terwijl het eigenlijk geen stop is. Door middel van het verplicht stellen van een uniek toewijzingsnummer kunnen in het vervolg verlengingen makkelijker worden toegestuurd en hoeven er geen onnodige start- en stopberichten gestuurd te worden.

De gemeenten zijn in de lead als het gaat om deze wijzigingen. Zij moeten controleren of zij voor elke cliënt een uniek toewijzingsnummer hebben. Indien dit niet het geval is, moeten zij de oude toewijzing per 31-12-2020 beëindigen en een nieuwe toesturen met als startdatum 01-01-2021. Deze nieuwe JW301’s zullen dan alle toewijzingen in één bericht bevatten.

Bij een verlenging of wijziging is het van belang dat alle toewijzingen worden meegenomen in de berichten. Denk hierbij aan de werkwijze van de WLZ als het gaat om een AAT.

Verzoek om wijziging & antwoorden op dit verzoek

Op dit moment is een verzoek om wijziging niet mogelijk via het berichtenverkeer en moet er alsnog buiten het berichtenverkeer om gecommuniceerd worden met de gemeenten. Vanaf de 3.0 is het mogelijk om via het berichtenverkeer door middel van een Verzoek om Wijziging (VOW) te communiceren. In dit bericht vermeldt de zorgaanbieder alle gewenste zorg. Zoals hierboven al vermeld is; het is vanaf de nieuwe release belangrijk dat alle zorg in één bericht wordt meegenomen. De gemeente kan dit dan toewijzen of afwijzen door middel van een antwoord- bericht (JW319).

Het antwoorden van de VOW wordt gelijkgetrokken met de antwoorden van de VOT.  Indien de gemeenten niet binnen 5 werkdagen een antwoord heeft op de VOW, kunnen zij dit bericht beantwoorden met dat zij nog onderzoek gaan doen. Dan hebben zij maximaal 8 weken de tijd om alsnog te antwoorden. Een VOW bevat altijd reverentie Aanbieder. De gemeente zal dit ook gebruiken in haar antwoorden, waardoor de aanbieder het kan koppelen aan het aangevraagde product.

Alle wijzigingen van het nieuw declaratieproces op een rij

Er ligt binnen het sociaal domein al langer het verzoek om de complexiteit en diversiteit te verminderen. Vanuit deze wens is er besloten om vanaf 2021 een aantal wijzigingen in facturatie- of declaratieproces aan te passen. Hieronder zetten we deze wijzigingen op een rij.

  1. De mogelijkheid om te factureren via het berichtenverkeer komt te vervallen voor geleverde zorg vanaf 1-1-2021. Daarbij kunnen de declaraties alleen nog maar per maand ingediend worden en niet meer per vier weken.  Toewijzingen kunnen wel nog afgegeven worden met een andere frequentie, zoals per week.
  2. Er komt een nieuw berichtenpaar voor het declareren van geleverde zorg vanaf 1-1-2021. Dit worden het 323 (declaratiebericht) en 325 (antwoordbericht van de gemeente) bericht. Tevens betekent dit dat er geen gedeeltelijke goedkeur op een declaratieregel meer kan plaatsvinden.
  3. Voor de zorg geleverd tot en met 31 december 2020 kan er gedeclareerd worden via het oude proces (303/304) tot eind 2021.

De volgende declaratieprocessen verdienen extra aandacht

Er zijn een aantal zaken die aandacht vragen van zorgaanbieders tijdens de overgang naar het nieuwe declaratieproces. Deze hebben we hieronder op een rijtje gezet.

  1. Jaarafsluiting van 2020 vindt plaats op basis van 303-berichten. Alle zorg die geleverd is in 2020 moet daarom ook gedeclareerd worden op basis van de 303-berichten (al dan niet als declaratie of facturatie). Ook correcties op afgekeurde regels dienen via de 303-berichten gedeclareerd te worden. Stem als zorgaanbieder daarom goed met je softwareleverancier af dat beide berichtensystemen (303/304 en 323/325) bruikbaar blijven in 2021.
  2. Controleer of doorlopende toewijzingen na 1-1-2021 gedeclareerd kunnen worden. Stel een cliënt is in april 2020 gestart met een zorgtraject en dit traject loopt door tot april 2021. Deze wordt per maand gedeclareerd. Tot 31-12-2020 zal dit via de 303-berichten gaan, maar vanaf 1-1-2021 zal dit via de 323-berichten gedeclareerd moeten worden. Een zorgaanbieder zal in samenspraak met de gemeente moeten toetsen of een doorlopende toewijzing op technische grond door kan gaan of dat deze aangepast dient te worden.
  3. Het boekjaar 2020 eindigt dit jaar op een donderdag en dat heeft implicaties voor de zorg die in week 53 geleverd wordt. Voor de inspanningsgerichte variant geldt dat prestaties geleverd op 28 t/m 31 december 2020 worden gefactureerd volgens de declaratieregels van 2020 (303/304-berichten). Voor outputgerichte uitvoeringsvariant geldt dat omdat de zondag van week 53 valt in declaratieperiode van 2021, wordt er gedeclareerd volgens de declaratieregels van 2021.
  4. Indien er doorlopende inkoopcontracten zijn waarin is afgesproken om te werken volgens het facturatieproces, dan gaan deze per 1 januari 2021 over naar een declaratieproces. De regels van de istandaard zijn namelijk hierin leidend boven contractuele afspraken.
  5. Tariefinrichting per 4 weken of per jaar zijn niet meer mogelijk. Een tarief per week kan nog wel ingericht worden en zal door middel van een omrekenmodel vertaald worden naar een declaratie op maandbasis.

Moeten we nu alles wat over 2020 of eerder nog gedeclareerd moet worden ook omzetten?

Nee, dat hoeft gelukkig niet. De huidige facturatieberichten blijven nog wel beschikbaar voor prestaties die in 2020 of daarvoor zijn geleverd. Bepaalde doorlopende toewijzingen dienen (zoals per 4-weken, per jaar) dienen te worden omgezet naar de nieuwe standaard (declaratie per maand). Voor aspecifieke toewijzingen mag een budget worden toegekend voor een toewijzingsperiode, maar mag de omvang van deze inzet niet langer worden gespecificeerd.

Verduidelijking proces administratief stoppen zorg

Het administratief stoppen van de zorg kan zowel vanuit de gemeenten als vanuit de zorgaanbieder. Belangrijk hierbij is te weten wanneer je welke berichten moet sturen.

Verplicht woonplaatsbeginsel

Eerder zou het woonplaatsbeginsel van start gaan per 1 januari 2021, dit is door omstandigheden met een jaar uitgesteld.

Lees ook: het woonplaatsbeginsel op weg naar verbetering

Het woonplaatsbeginsel gaat wel meegenomen worden in het berichtenverkeer. Dit betekent dat gemeenten een verzoek om toewijzing kunnen afkeuren met de reden dat zij niet de verantwoordelijke gemeenten zijn. In ditzelfde bericht kunnen zij de gemeente die wel verantwoordelijk is benoemen. Hierdoor weet de aanbieder bij welke gemeente hij dan wel moet zijn.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Zo ben jij elke maand op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de zorg!

Gerelateerde berichten

Blog02 nov 2023

Het belang van het aantrekken en behouden van pleeggezinnen

Welke manieren helpen pleegzorgorganisaties bij het aantrekken, binden en behouden van pleegouders? Lees het in deze blog.
Lees meer +
Blog07 jun 2023

Van visie naar Medicore ECD: zo werken onze consultants

In deze blogreeks nemen wij je mee in de afdelingen achter het Medicore ECD. In deze blog lees je over onze consultants
Lees meer +
Blog22 mei 2023

Hoofd- en onderaannemerschap: een financieel-administratieve constructie voor kwalitatieve zorg

In deze blog vertelt Koen Bosboom, business consultant bij Tenzinger over de uitdagingen die hij en zijn collega's tegenkomen bij zorgaanbieders rondom hoofd- en onderaannemerschap.  
Lees meer +

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Zo ben jij elke maand op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de zorg!

Door op de button te klikken ga je akkoord met het Medicore privacy statement.